Energinet.dk's årsrapport 2011

I 2011 var Energinet.dk’s omsætning på DKK 7,4 mia., hvilket er et fald på 13 pct. i forhold til 2010.

Faldet kan henføres til lavere omsætning i forretningsområderne Elsystemet, Fremme af miljøvenlig energi - PSO og Gassystemet.

I forretningsområdet Elsystemet faldt flaskehalsindtægter og balancegebyrer i 2011, hvilket primært skyldes, at prisdifferencerne mellem Danmark og de omkringliggende lande blev formindsket sammenlignet med 2010.

Endvidere faldt omsætningen i forhold til 2010 i forretningsområdet Fremme af miljøvenlig energi - PSO som følge af faldende tarifindtægter og et fald i salg af miljøvenlig elproduktion fra primært vindmøller.

Endelig faldt omsætningen i forretningsområdet Gassystemet som følge af en nedgang i gaseksporten til Tyskland samt et fald i det danske gasforbrug.

Årets resultat er på DKK 128 mio. i 2011 mod DKK 695 mio. i 2010.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen. Virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som kun giver mulighed for at indregne afholdte omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen.

Energinet.dk fokuserer som resten af samfundet løbende på effektivisering. Der er gennem de seneste år opnået markante effektiviseringer af driften, og yderligere målsætninger om effektivitetsforbedringer er del af strategiplanen 2012-2015.
Eksempelvis er det et strategisk mål, at Energinet.dk årligt realiserer besparelser på driftsomkostningerne med ca. DKK 200 mio. frem til 2015.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, Klima-, Energi- og Bygningsministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse. Læs udtalelsen her.

Kun elektronisk version
Energinet.dk’s års- og halvårsrapporter udsendes kun i elektronisk form. Koncernårsrapport 2011 kan hentes under Læs mere til højre på siden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.