Historisk lavt kulforbrug betød fald i CO2-udledningen

Det viser Miljørapport 2012, som nu er offentliggjort. Rapporten redegør for miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i kalenderåret 2011 samt fra driften af transmissionssystemerne for el og gas.

2011 var præget af en stor nedgang i produktionen fra de danske kraftværker sammenlignet med 2010. En udvikling som kan forklares ved stigning i vindkraftproduktionen, et lavere elforbrug, mindre varmebehov og en øget import af el fra de nordiske lande.

Særligt var der i 2011 et stort fald i brugen af kul, olie og naturgas på de danske kraftværker, hvilket betød, at -udledningen fra produktionen af el og kraftvarme i Danmark faldt med 17 pct. til et rekordlavt niveau.

Fra 2010 til 2011 faldt elforbruget med 3 pct., og elproduktionen fra termiske værker faldt med 19 pct. En lavere termisk produktion blev delvist opvejet af større andel af vedvarende energi i elproduktionen.  2011 var således præget af 14 pct. mere vedvarende energi end året før (se figur).

Samlet set udgjorde vedvarende energi 41 pct. af elproduktionen i 2011. Heraf udgjorde vindkraften 29 pct. af elproduktionen, en stigning på 8 procentpoint i forhold til året før (se tabellen herunder).    

 

Udvikling i nøgletal for elproduktionen i Danmark 2010
GWh
2011
GWh
Ændring
%
Nettoelproduktion 36.618 33.210 -9
Nettoimport (negative væerdier er nettoeksport) -1.135 1.318 -
Elforbrug (inkl. nettab) 35.483 34.528 -3

 

 

Specifikation af elproduktion 2010
GWh
2011
GWh

Ændring

El fra vindmøller 7.807 9.765  25
El fra vandkraft og solceller 21 18 -17
El fra termisk produktion på VE-brændsler 4.176 3.851 -3
El fra termisk produktion på ikke-VE-brændsler 24.614 19.577 -20

 

 

Andel af vedvarende energi 2010
%
2011
%
Ændring
%-point
Vind-andel af nettoproduktion 21 29 8
Vind-andel af forbrug 22 28 6
Ve-andel af nettoproduktion 33 41 8
Ve-andel af forbrug 34 39 6

 

 

 

Figur: Elproduktion og –forbrug i Danmark, historisk og prognose frem mod 2021.

Miljørapport 2012
Miljørapporten er en integreret del af Energinet.dk's hjemmeside. Der er dog en kort sammenfatning af Miljørapport 2012, som kan findes under links til højre. 
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.