100% CO2-neutral gasforsyning i 2050 i Belgien, Holland og Danmark

Energinet.dk har sammen med gasinfrastrukturselskaberne Fluxys Belgien og Gasunie (Holland) underskrevet en fælles erklæring om, at de vil arbejde for en 100% CO2-neutral gasforsyning i deres net i 2050.

De tre selskaber vil udveksle know-how, undersøge mulighederne for fælles demonstrationsprojekter, og arbejde for at fremme etableringen af et velfungerende VE-gas-marked i Nordeuropa. Samtidig opfordrer de andre til at slutte sig initiativet for at fremme en bæredygtig gassektor.

- Som infrastrukturselskaber med en meget lang planlægningshorisont har vi en nøglerolle i at sikre, at de europæiske energisystemer udvikles på en måde, så vi udleder færre drivhusgasser. Det kræver internationalt samarbejde, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk.

Både EU Kommissionens repræsentant Inge Bernaerts og den danske klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard var til stede og roste initiativet, da den fælles erklæring blev underskrevet i Bruxelles

Øge andelen af grøn gas
En af de vigtigste veje til en CO2-neutral gasforsyning er at øge andelen af grøn gas, dvs. opgraderet biogas. Den grønne gas kan produceres ved hjælp af biologisk affald eller ved forgasning af biomasse. De tre selskaber ser desuden muligheder i at anvende gas som et effektivt lagringsmedie til overskydende vedvarende energi, fx ved at konvertere overskydende vindkraft og solenergi til brint, som kan lagres og transporteres i gasnettet.

Det vil bidrage til, at elsystemerne kan integrere endnu større mængder vedvarende energi i fremtiden. Et skifte fra olie til naturgas i transportsektoren vil også kunne nedbringe CO2-udledningen markant. De tre selskaber nævner desuden anvendelsen af grønne certifikater som et virkemiddel.

 Energinet.dk, Fluxys Belgien og Gasunie (Holland) er enige om målet, som vil blive realiseret ved hjælp af en række forskellige virkemidler. Sammensætningen af virkemidler vil dog variere fra land til land.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.