Dansk Smart Grid-projekt på top 100

På FN's Rio+20-konference er EcoGrid EU kommet på top 100-listen over verdens vigtigste projekter til fremme af bæredygtig udvikling

Det danske Smart Grid-projekt EcoGrid EU på Bornholm, som har Energinet.dk som initiativtager, er på FN’s Rio+20-konference optaget på Sustainia100-listen over de vigtigste projekter i verden til at fremme en bæredygtig udvikling. 

- Det er en stor anerkendelse, at et projekt i Danmark er med på listen. En global anerkendelse af, at vi i Danmark nu i praksis demonstrerer verdens bedste elsystem baseret på vedvarende energi, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

- Om kun otte år skal halvdelen af danskernes elforsyning være baseret på vindkraft, og dertil kommer den øvrige vedvarende el fra fx biomasse, biogas og solceller. EcoGrid EU-projektet på Bornholm er en europæisk prototype på fremtidens intelligente elsystem, som kan håndtere meget store mængder vindkraft, siger Torben Glar Nielsen.

Projektet på Bornholm er det eneste projekt på den globale Sustainia100-liste inden for kategorien intelligente elsystemer, Smart Grid. EcoGrid EU-projektet blev igangsat i 2011 af Energinet.dk og 15 europæiske partnere, og gennemføres over fire år med et budget på 23 mio. euro (godt 170 mio. kr.), hvoraf EU har støttet projektet med 12 mio. euro (ca. 90 mio. kr.). Projektet involverer flere tusinde private hjem og virksomheder på Bornholm. De får bl.a. installeret automatik, så de i den kommende vinter kan deltage med et mere fleksibelt elforbrug og dermed bidrage væsentligt til at integrere vindkraften i elsystemet.

Læs mere om EcoGrid EU-projektet på www.eu-ecogrid.net.

Sustainia er et globalt samarbejde mellem store globale virksomheder, organisationer og eksperter for at fremme udbredelsen af bæredygtige teknologier med vægt på energiforsyning til alle på kloden. Et udvalg har udpeget de 100 vigtigste projekter i verden til at fremme en bæredygtig udvikling.

Udvalget består bl.a. af Californiens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger (formand for Sustainia-samarbejdet), formand for FN’s klimapanel Dr. Rajendra K. Pachauri, EU’s klimakommissær Connie Hedegaard og den tidligere norske statsminister og tidligere generaldirektør i WHO Gro Harlem Brundtland, som stod bag Brundland Rapporten og den første Rio-konference i 1992.

Læs mere om de 100 vigtigste projekter i verden på Sustainia100 på www.sustainia.me/sustainia100.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.