Ny plan for udvikling af det europæiske el-transmissionsnet

Et investeringsbehov på godt 100 mia. euro, godt 100 projekter og mere end 50.000 km højspændingsledninger. Det er de store tal og linjer i den nye plan for udviklingen af det europæiske eltransmissionsnet

ENTSO-E – samarbejdsorganisation for de europæiske eltransmissionsselskaber – har netop offentliggjort en ny 10-årsplan for det europæiske eltransmissiosnet. De mange nye eltransmissionsforbindelser  er nødvendige for at imødekomme de udfordringer, der især vil opstå i forbindelse med integration af mere vedvarende energi, men også for at sikre forsyningssikkerhed og markedsin-tegration.

Massiv udbygning af vedvarende energi
Den største udfordring er stigningen i mængden af vedvarende energi frem mod 2020. Den massive udbygning skaber udfordringer for transmissionsnettet, bl.a. fordi der er behov for at transportere el over lange distancer – eksempelvis fra Norden til Sydeuropa. ENTSO-E vurderer, at 80 pct. af de nødvendige investeringer i det europæiske transmissionsnet kan relateres til integrationen af 125 GW vedvarende energi.

Energinet.dk aktiv i to vigtige regioner
Danmark er centralt placeret som en del af to regioner: Region North Sea og Region Baltic Sea. Særligt som en del af Nordsøregionen er Danmark en vigtig forbindelse mellem Norden og kontinentet.

Energinet.dk har været særdeles aktiv i udarbejdelsen af de to regionale inve-steringsplaner og har været med til at sikre, at Danmark har seks projekter med på listen over vigtige europæiske projekter, herunder Kriegers Flak mellem Danmark og Tyskland, Skagerrak 4 mellem Danmark og Norge og CobraCable mellem Danmark og Holland.

Nordsøregionens store udfordring
Især Nordsøregionen spiller en vigtig rolle i europæisk sammenhæng med mere end 50 pct. af de identificerede projekter placeret i området. De største udfordringer er udviklingen i offshore vind. Analyserne viser, at der frem mod 2020 skal tilsluttes mellem 35 og 42 GW offshore vind til nettet.
Udover at være aktive i ENTSO-E er Energinet.dk også meget aktive i North Sea Countries Offshore Grid Initiative (NSCOGI), hvor ti lande netop samarbejder om vindkraftudbygningen i Nordsøen og etableringen af den nødvendige infrastruktur. Arbejdet afsluttes ved udgangen af 2012 og danner grundlag for de medlemslandes ministres beslutninger.

EU’s lovforslag om infrastruktur
ENTSO-E’s netudviklingsplan kaldet TYNDP kommer til at spille en central rolle i det kommende lovforslag om infrastruktur, som EU-kommissionen arbejder på. Et infrastrukturprojekt skal nemlig være med i ENTSO-E’s plan for at kunne komme på den europæiske liste, hvorfra EU-kommissionen vælger projekter af europæisk interesse, som får adgang til bl.a. støttemuligheder og hurtigere godkendelsesprocedurer.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.