Energinet.dk køber regionale højspændingsnet for 5,7 mia. kr.

Energinet.dk og 41 ejere af 10 regionale eltransmissionsselskaber har indgået aftale om, at Energinet.dk overtager de regionale højspændingsnet i Danmark for en samlet købesum på 5,709 mia. kr. reguleret for nettogæld, arbejdskapital, skat, udbytte m.v.

Handlen ventes endeligt afsluttet i løbet af august 2012 med virkning fra 1. januar 2012. Handlen er betinget af de nødvendige konkurrencemæssige og myndighedsmæssige godkendelser.

- Ejerskiftet får direkte betydning for elforbrugere og virksomheder, som samlet vil spare 200 millioner kroner om året på elregningen fra 2020. Dermed har vi sikret grundlaget for en del af de besparelser, der indgår i den politiske energiaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik tidligere i år, siger Niels Fog, bestyrelsesformand i Energinet.dk.

- Med handlen er hele det danske eltransmissionsnet – energiens motorveje – nu samlet og ejet af staten. Dermed opfyldes det ønske, som et stort flertal i Folketinget har om, at denne del af el- og gasinfrastrukturen i Danmark skal være i offentligt eje for at sikre alle lige adgang til nettet og en ejermæssig adskillelse af produktion, transport og salg af energi, fortsætter Niels Fog.

Dansk Energi repræsenterer sælgerne i handlen:

- Beslutningen om at sælge de regionale eltransmissionsnet er en konsekvens af EU-lovgivningen, der pålægger elselskaberne at adskille transmissionsaktiviteter fra produktion og handel, konstaterer adm. direktør Lars Aagaard, Dansk Energi.

Ifølge elforsyningsloven kan et salg kun ske til staten, det vil sige til Energinet.dk, som varetager statens købepligt. Købesummen må maksimalt modsvare den erstatning, som ejerne ville få ved en ekspropriation.

- Det har været en lang og meget grundig salgsproces, som har vist, at et salg til Energinet.dk er den bedst mulige løsning på at følge EU-lovgivningen. Derfor har vi fra sælgers side valgt at sælge eltransmissionsnettet til Energinet.dk, siger Lars Aagaard.

For nærmere detaljer se faktaark til højre på siden.

Yderligere information

Niels Fog, bestyrelsesformand i Energinet.dk, tlf. 40 30 95 38.
Peder Ø. Andreasen, adm. direktør i Energinet.dk, tlf. 20 13 14 00.
Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi, mobil 22 750 450.
Jakob Ullegård, kommunikationschef, Dansk Energi, mobil 22 750 471

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.