Start på forundersøgelser til ny havmøllepark på Horns Rev

Geofysiske undersøgelser afdækker havbunden, hvor Danmarks næste havmøllepark skal bygges

Det engelske specialfartøj MV Aquarius sejler i de næste fire uger rundt i Horns Rev-området nordvest for Blåvands Huk. Her skal det undersøge havbunden i et godt 200 km2 stort område, som er udpeget til at huse Danmarks næste store havmøllepark, Horns Rev 3.

Havmølleparken vil komme til at fylde ca. 90 km2. Undersøgelsesområdet ligger ca. 2 km nord for havmølleparken Horns Rev 2 og ca. 25 km vest for kysten ved Henne Strand.

- Vi laver undersøgelserne ved hjælp af lydbølger, som sendes gennem vandet. Herved får vi et billede af såvel havbunden som de geologiske lag ned i ca. 100 meters dybde. Undersøgelserne skal hjælpe de selskaber, som vil byde på at opføre havmøllerne, til at finde det bedste område til havmøllerne, fortæller geolog Stig Berendt Marstal, Energinet.dk.

- Ved samme lejlighed får vi også lavet undersøgelser af havbunden i det område, hvor vi i Energinet.dk regner med, at søkablet, som skal bringe strømmen fra havmøllerne ind til land, skal ligge. Disse undersøgelser bliver udført af et andet fartøj, som kan komme meget tæt på land, og som kan lave boreprøver af havbunden, siger Stig Berendt Marstal.

Energinet.dk har af Energistyrelsen fået til opgave at udføre diverse forundersøgelser og at lave VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) forud for, at havmølleparken sendes i udbud. Undersøgelserne og VVM-redegørelsen skal sikre, at miljøet ikke påvirkes væsentligt af projektet, at myndighederne kan give tilladelse til projektet, og at de selskaber, som byder på koncessionen til den nye havmøllepark, kender risici og vilkår. Desuden er det Energinet.dk’s opgave at bygge de anlæg, som forbinder den kommende havmøllepark med elnettet på land.

Horns Rev 3 bliver på 400 MW. Dermed bliver den større end de eksisterende havmølleparker Horns Rev 1 og Horns Rev 2 tilsammen. Det forventes, at de første havmøller begynder at producere strøm i løbet af 2017. Energinet.dk’s ilandføringsanlæg skal være klar med udgangen af 2016.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.