Vedligeholdelse af gaslager går ind i ny fase

Vedligeholdelsen af naturgaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års er nu nået det punkt, hvor Energinet.dk i denne uge – uge 34 2012 - begynder at lede saltvand ud i Lovns Bredning. Samtidig foretages en intensiv overvågning af vandmiljøet.

- Gaslageret skal vedligeholdes, fordi kavernerne – det vil sige hulrummene i undergrunden - siden etableringen i 1980'erne naturligt er skrumpet, siger gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk.

- I oktober fik vi Naturstyrelsen og Miljøstyrelsens godkendelse til pilotprojektet, og i december begyndte vi at tømme kavernen for gas samtidig med, at den langsomt blev fyldt med vand fra Hjarbæk Fjord. Vandet har i de forløbne måneder opløst saltet i undergrunden, og samtidig har vi fået udskiftet den gamle brøndstreng ned til hulrummet med en ny og moderne.

- Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har nu godkendt vores dokumentation for, at vi opfylder vilkårene i tilladelsen til pilotprojektet. Styrelserne har derfor givet os grønt lys til at gå i gang med at lede saltvand ud i Limfjorden.

- I denne uge begynder vi at trykprøve pumpesystemet og teste måleudstyret, så alt er i orden, før vi langsomt begynder at fylde kavernen med gas i takt med, at vi samtidig pumper det mættede saltvand ud af kavernen.

- Det mættede saltvand pumpes op fra undergrunden og ledes frem til pumpestationen ved Virksund. Her fortynder vi skyllevandet, så vandet får samme naturlige saltniveau, som vandet i Limfjorden, før vi leder saltvandet ud i Lovns Bredning, forklarer Leif Hansen.

- Udledningen sker langsomt og foregår over de næste tre måneder. Herefter forventer vi at holde en pause i udledningen på fem måneder i vintersæsonen, hvor vi i stedet for at pumpe gas ned i kavernen, pumper gas ud, så naturgaskunderne kan holde varmen i vinter. I maj næste år fortsætter vi så med at pumpe saltvand ud i Lovns Bredning, indtil kavernen er tømt for vand.

- Under hele processen foretager vi en intensiv overvågning af vandmiljøet og offentliggør løbende måleresultaterne på vores hjemmeside, ligesom vi sender alle målinger til miljømyndighederne, siger Leif Hansen.  

- Vi er meget tilfredse med, at myndighederne i godkendelsen af projektet har taget et forsigtighedshensyn til miljøet, så vi begynder med et pilotprojekt, før resten af projektet gennemføres. Pilotprojektet omfatter én genudskylning af én af gaslagerets syv kaverner.

Vedligeholdelsen af gaslageret er nødvendigt af hensyn til lagerets fortsatte funktion og rolle for forsyningssikkerheden i årene frem, hvor produktionen af naturgas i den danske del af Nordsøen falder og gradvist bliver erstattet af importeret naturgas. Det øger behovet for at lagre gas i umiddelbar nærhed af forbrugerne. Samtidig er vedligeholdelsen nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde, så gaslageret også kan leve op til forventede fremtidige sikkerhedskrav.

Dialog med fiskere og miljøorganisationer
Energinet.dk har i forbindelse med projektet etableret et dialogforum med repræsentanter for fiskere, miljøorganisationer, grundejerforeninger og lodsejere omkring Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning.

- Formålet med vores dialogforum er, at fiskere, miljøorganisationer og andre kan følge projektet på nærmeste hold, og at der kan udveksles informationer om de løbende aktiviteter på og ved fjorden og de forskellige faser i projektet. Vi vil også gennemgå og drøfte resultaterne af den løbende overvågning af miljøet, siger Leif Hansen.

- Vi har foreløbig haft to rigtig gode møder med ca. 15 deltagere. Det næste møde holdes i efteråret, når vi har de første data fra miljøovervågningen i forbindelse med udledningen af skyllevandet i Lovns Bredning, siger Leif Hansen.

Intensiv miljøovervågning
Under hele projektet foretager Energinet.dk en intensiv overvågning af vandmiljøet i Limfjorden.

- Overvågningen sker i overensstemmelse med Miljøstyrelsens krav i udledningstilladelsen og gennemføres af en uafhængig virksomhed, som er akkrediteret og kompetent på miljøområdet. Vi offentliggør løbende måleresultaterne på vores hjemmeside, siger Leif Hansen.

Information om projektet og de mange måleresultater, som allerede nu er tilgængelige fra den løbende overvågning af miljøet, kan ses her.

Energinet.dk har ligeledes oprettet en døgnbemandet hotline på tlf. 70 70 19 60, så fiskere og borgere altid kan ringe til Energinet.dk, hvis der observeres usædvanlige forhold i forbindelse med udledningen af saltvand i fjorden.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.