Energinet.dk sænker transporttarifferne og lancerer nye produkter

Transporttarifferne for det kommende gasår er 10 % lavere i forhold til gældende priser og fortsætter dermed en gunstig prisudvikling gennem den periode, hvor Energinet.dk har været gassystemoperatør.

Prissænkningen går imod den generelle tendens på markedet med reduceret indenlandsk forbrug kombineret med faldende transit til nabomarkeder. Kapacitetsreservationer og transporterede mængder forventes begge at ligge ca. 15 % lavere i det kommende gasår, på samme måde, som vi i gasåret 2011-12 konstaterede faldende aktivitetsniveau i transmissionsnettet.

Prisudvikling siden gasåret 2005-06 

Når gaspriserne falder i stedet for at stige, skyldes det overvejende den ekstraordinære tilbageførsel af en markant overdækning akkumuleret i de foregående regnskabsår. Priserne ville have ligget ca. 20 % højere, hvis det ikke havde været for tilbageførslen af ekstra indtjening fra tidligere perioder.

En anden væsentlig medvirkende faktor i opretholdelsen af lave priser er en markant reduktion i både kapital- og driftsomkostninger.

Nye muligheder for transportkunder i den opdaterede udgave af Regler for gastransport
De nye priser annonceres i dag sammen med en opdatering af markedsreglerne – Regler for gastransport 12.0.

Genindfører årlige kapacitetskontrakter
I de opdaterede regler genindfører Energinet.dk de årlige kapacitetskontrakter. De årlige kapacitetskontrakter blev suspenderet sidste år, men denne mulighed genindføres fra 1. oktober 2012.

Transportkunderne vil også kunne tegne kapacitetskontrakter pr. kvartal og pr. måned ved at deltage i auktioner over den tilgængelige kapacitet ved grænsepunkterne i Ellund (mod Tyskland) og Dragør (mod Sverige). Auktioner over både de årlige og de første kvartalsvise og månedlige kapacitetskontrakter afholdes i september for kontrakter med start 1. oktober 2012.

Ugeprodukter kan stykkes sammen og bestilles som 6 sammenhængende dagsprodukter. Prisen for dagsprodukter er samtidig væsentlig reduceret i gasåret 2012-13 sammenlignet med prisen for dagsprodukter i gasåret 2011-12.

Ud over den kapacitet, der udbydes på auktionen, udbydes kapaciteten for de øvrige punkter i Danmark efter først til mølle-princippet.  
 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.