Start på forundersøgelser til ny havmøllepark på Kriegers Flak

Geofysiske undersøgelser afdækker havbunden på Kriegers Flak i Østersøen, hvor der skal bygges nye havmøller

Det engelske specialfartøj MV Aquarius sejler for tiden  rundt på Kriegers Flak i Østersøen. Her er det i gang med at undersøge havbunden i et godt 250 km2 stort område, som er udpeget til at huse 600 MW havmøller.

Havmøllerne vil komme til at fylde ca. 90 km2 . Undersøgelsesområdet ligger ca. 15 km øst for Møn og ca. 40 km syd for Sverige.

- Vi laver undersøgelserne ved hjælp af lydbølger, som sendes gennem vandet. Herved får vi et billede af såvel havbunden som de geologiske lag ned i ca. 100 meters dybde. Undersøgelserne skal hjælpe de selskaber, som vil byde på at opføre havmøllerne, til at finde det bedste område til havmøllerne, fortæller geolog Stig Berendt Marstal, Energinet.dk.

- Ved samme lejlighed får vi også lavet undersøgelser af havbunden i det område, hvor vi i Energinet.dk regner med, at søkablet, som skal bringe strømmen fra havmøllerne ind til land, skal ligge.

Baggrund
Energinet.dk har af Energistyrelsen fået til opgave at udføre diverse forundersøgelser og at lave VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) forud for, at havmølleparken sendes i udbud. Undersøgelserne og VVM-redegørelsen skal sikre, at miljøet ikke påvirkes væsentligt af projektet, at myndighederne kan give tilladelse til projektet, og at de selskaber, som byder på koncessionen til den nye havmøllepark, kender risici og vilkår. Desuden er det Energinet.dk’s opgave at bygge de anlæg, som forbinder den kommende havmøllepark med elnettet på land.

Ifølge energiforliget fra marts i år skal havmøllerne på Kriegers Flak senest begynde at producere strøm i 2020.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.