Godt besøgt informationsmøde om priskobling i Nordvesteuropa

Omkring 180 deltagere var den 26. september i Bruxelles til det første Stakeholder Forum i priskoblingsprojektet.

ENTSO-E’s regionale markedsgruppe "North-West Europe", som Energinet.dk deltager i, samarbejder med de nordvesteuropæiske elbørser om at implementere en permanent Day Ahead markedskoblingsløsning. Projektet er kommet godt i gang, og partnerne inviterede derfor onsdag alle interesserede til informationsmøde.

Stor interesse
De ca. 180 deltagere lyttede interesseret og stillede gode spørgsmål, da pro-jektets partnere forklarede priskoblingsløsningen og orienterede om projektpla-nen med forventet implementering i slutningen af andet kvartal 2013. Desuden blev den mere tekniske del af projektet omkring børsernes system og beregningsalgoritme præsenteret.

TSO’erne i CWE-regionen (Central West Europe) var derudover inviteret til at fortælle om deres parallelle projekt: CWE Flow-based Market Coupling Project og sammenhængen med priskoblingsprojektet i Nordvesteuropa.

Betydning for danske markedsaktører
Priskobling på Day Ahead markedet kommer til at afløse den nuværende ITVC-løsning (Interim Tight Volume Coupling), der bl.a. eksisterer på forbindelserne mellem Danmark og Tyskland. Det betyder, at der fremover er én prisberegning for hele Nordvesteuropa baseret på én fælles algoritme, som bruges af alle de involverede elbørser. Rent praktisk vil det dog stadig være Nord Pool Spot, som danske aktører har kontakt til.


 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.