Folketingets solcelleaftale udskyder Energinet.dk-projekter

Havvindmølleparker og forskønnelsesprojekter ændres for at finde penge til solcelleboom.

Folketinget udskyder nu dele af arbejdet til to nye havmølleparker, nemlig Kriegers Flak i Østersøen og Horns Rev 3 i Nordsøen. Flere af Energinet.dk's forskønnelsesprojekter bliver sat i bero.

Det er en del af en aftale, som partierne på Christiansborg indgik i går. Politikerne bag energiforliget var samlet for at ændre reglerne for solcelleanlæg. Det er blevet så populært for private borgere at få solceller på hustagene, at 2020-målet om i alt 200 MegaWatt solcellestrøm allerede er nået i år. Faktisk har stigningen været så eksplosiv, at tallet nu er over 230 MW.  Derfor ønskede klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard at justere ordningen.

For at finansiere statens provenuetab på strøm fra de mange nye solceller, bliver flere af Energinet.dk’s projekter udskudt eller ændret:

Energinet.dk skal lægge søkabler, lave transformatorstationer og ilandføringsanlæg, så energiselskaber kan sætte havvindmøller op på Kriegers Flak og Horns Rev 3. I energiaftalen fra marts i år skulle de to parker sættes i drift 2017-2020. Idriftsættelsen udskydes delvist, men skal stadig være fuldt klar i 2020. Det sparer staten for penge.
 
Tre steder på land udskydes såkaldte forskønnelsesprojekter til efter 2020. Det er tre steder, hvor højspændingsledninger skal flyttes eller graves ned i jorden for at forskønne natur og rekreative områder. Det drejer sig om projekterne Kongernes Nordsjælland, Årslev Engsø og Roskilde Fjord.

 Læs forligspartiernes aftale her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.