Udmøntning af de PSO-finansierede F&U-programmer

Stabilt og ambitiøst ansøgerfelt til ForskEL - især inden for SmartGrid. Interessen for ForskVE var på solcelleområdet

Bestyrelsen for Energinet.dk har godkendt planerne for udmøntningen af ForskEL-udbud 2013 samt ForskVE-udbud 2012 og 2013.

I alt blev der modtaget 63 ansøgninger til ForskEL-programmet, hvoraf 29 blev prioriteret til støtte. Der blev ansøgt om i alt 318,3 mio. kr. til ForskEL. De 29 projekter repræsenteres med 13 drevet af forskningsinstitutioner og 16 ledet af private virksomheder. Som projektdeltagere er der 17 forskningsinstitutioner og 62 private virksomheder. Det er meget tilfredsstillende.

I modsætning til de senere år var der i år ingen konsortier, der blev prækvalificeret.

Mange SmartGrid-bevillinger
Størstedelen af de bevilligede projekter var inden for SmartGrid-området. Ansøgningerne inden for dette område tegner sig for godt en tredjedel af den udmøntede ramme. Men der er også fundet plads i årets plan til at støtte ansøgninger inden for teknologiområderne brændselsceller, lagring, vindkraft, bølgekraft og bioenergi. Støtte af solceller er i de senere år primært sket via ForskVE-programmet.

To gange ForskVE
ForskVE-programmet blev ikke udbudt sidste år, da der først forelå en afklaring af videreførelsen af dette program med energiforliget fra februar måned. Der er derfor denne gang udbudt en ramme på 2 gange 25 mio. kr. til udmøntning.

Programmet modtog i alt 7 ansøgninger, hvoraf de 6 blev prioriteret til støtte. Der blev samlet ansøgt om 65,7 mio. kr.

Set i lyset af at der ikke blev udbudt midler fra ForskVE sidste år, og der derfor var udbudt dobbelt ramme i år, var antallet af ansøgte projekter og deres innovative indhold behersket. Derfor har Energinet.dk under ForskVE afsat en reserve, som kan anvendes til at støtte gode ansøgninger i løbet af det næste års tid.

Sol og bølger
De ansøgninger, der blev prioriteret under dette udbud af ForskVE, var primært ansøgninger på solcelleområdet. Men også ansøgninger inden for bølgekraft blev tilgodeset i planerne.

Solceller er i dag en kommerciel teknologi. Inden for visse markedssegmenter er der dog stadig behov for at finde løsninger til videre udbredelse. Det er især i forbindelse med større og nær-kommercielle anlæg, hvorfor sådanne ansøgninger er prioriteret under årets udbud af ForskVE. Bølgekraft er stadig en af de små teknologier, der har behov for yderligere hjælp til at blive markedsmodnet.

Planerne for ForskEL findes i deres helhed her.

Planerne for ForskVE findes i deres helhed her. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.