Reservationer på Storebæltsforbindelsen bortfalder fra 1. januar 2013

Energitilsynet har den 30. oktober 2012 afgjort, at godkendelsen af reservationen af 300 MW intra-day kapacitet fra Øst- til Vestdanmark på Storebæltsforbindelsen bortfalder pr. 1. januar 2013

Efter 1. januar 2013 vil Energinet.dk’s indkøb af manuelle reserver i Vestdanmark på den daglige auktion som udgangspunkt være uændret også ved bortfald af reservationen. I situationer, hvor spotmarkedet giver som resultat, at flowet på Storebæltsforbindelsen er fra øst mod vest, vil Energinet.dk vurdere, om det er nødvendigt at indkøbe op til 300 MW yderligere manuelle reserver i Vestdanmark. Dette vil i givet fald typisk ske på den ekstraordinære auktion, der finder sted om eftermiddagen, efter at spotmarkedets resultat er kendt.
 
Udvekslingen i spotmarkedet har ikke været påvirket af reservationen og vil ikke blive påvirket af aflysningen af reservationen af intra-day kapacitet.

Energinet.dk er ikke enig i Energitilsynets afgørelse. Det er Energinet.dk’s opfattelse, at reservationen af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen har medført betydelige gevinster for de danske elforbrugere gennem lavere omkostninger til reservekapacitet. Energinet.dk vil derfor indklage Energitilsynets afgørelse til Energiklagenævnet med henblik på at generhverve retten til at reservere en mindre del af intra-day kapaciteten på forbindelsen.  Energinet.dk forventer ikke, at klagen har opsættende virkning.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.