Her er el-tariffer for 2013

Energinet.dk's bestyrelse har den 14. november 2012 godkendt Energinet.dk's budget for 2013 og el-tariffer for 2013.

Forbrugstariffer i 2013
 øre/kWh  2013
 Nettarif for forbrug  2,8
 Systemtarif  4,1
PSO-tarif 17,4
Forbrugstariffer i alt 24,3

Nettarif for forbrug er fastsat til 2,8 øre/kWh og Systemtariffen er fastsat til 4,1 øre/kWh. Samlet set er tarifferne reduceret med 0,7 øre/kWh i forhold til 2012.
Net- & Systemtarifferne er baseret på et forventet forbrugsgrundlag på 34 GWh.
Det budgetmæssige gennemsnit for PSO-tariffen i 2013 er 17,4 øre/kWh og er baseret på et forventet forbrugsgrundlag på 35 GWh.

Tarifferne
Nettariffen dækker Energinet.dk's omkostninger til drift og vedligeholdelse af
det overordnede transmissionsnet samt udlandsforbindelserne. Endvidere dækker
nettariffen nettab i det overordnede net samt administrationsomkostninger i
forbindelse med levering af netydelser.

Systemtariffen dækker Energinet.dk's omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden
og systemets drift samt et velfungerende elmarked.

PSO-tariffen dækker omkostninger til offentlige forpligtigelser, der er pålagt Energinet.dk gennem elforsyningsloven.

Læs mere om el-tariffer 2013 her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.