Ny anlægsrapport for el- og gastransmissionsnettene

Anlægsrapport 2012/13 præsenterer en oversigt over de nødvendige ny- og reinvesteringer i el- og gastransmissionsnettet i de kommende fem år.

 I Anlægsrapporten kan man finde tekniske beskrivelser og en økonomisk oversigt over afsluttede el- og gasprojekter i 2012 samt igangværende, planlagte og mulige projekter frem til og med 2017. 

Anlægsrapporten udgives som et web-baseret opslagsværk. Find den til højre under Læs mere. 

Investeringernes omfang
Anlægsrapporten beskriver investeringer på ca. 1,9 mia. kr. i det danske gastransmissionssystem og 23 mia. kr. i eltransmissionssystemet over 100 kV.

En del af finansieringen af Energiforliget 2012 skal komme fra udskydelse af kabellægninger, der jævnfør Kabelhandlingsplan 2009  var planlagt gennemført før 2020. Det betyder, at kun de afsluttede og igangværende eltransmissionsprojekter fra Kabelhandlingsplan 2009 er beskrevet i Anlægsrapport 2012/13.

I en samlet Netudviklingsplan fastlægges, hvilke øvrige kabellægningsprojekter der gennemføres før 2020, og hvilke der gennemføres efter. Netudviklingsplanen udkommer i april 2013.

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.