Danmark er på forkant med fælles gasmarked

19 selskaber fra syv lande laver nyt selskab, der gør det lettere at handle gas på tværs af grænser. Energinet.dk er med i det nye firma Prisma.

Et sammenhængende gasmarked i Europa rykker 1. januar 2013 et stort skridt nærmere.

Det statslige danske selskab Energinet.dk indgik i dag i Leipzig i Tyskland en endelig aftale med energiselskaber fra seks andre lande. I alt 19 såkaldte TSO’ere - Transmission System Operators - deltager i et nyt projekt, der vil gøre det nemmere at få gas til at flyde på tværs af grænserne.

- Det er et stort skridt mod ét europæisk gasmarked. Auktion af bundlet kapacitet er en hjørnesten i de fremtidige europæiske regler for gastransport, og det vil vi implementere, siger Torben Brabo, direktør i Energinet.dk’s gasdivision.

Han ser det nye samarbejde som en forløber for fælles regler, der skal dække hele Europa. Og at Danmark dermed er på forkant med udviklingen og med til at lægge retningen.

Allerede i april blev TSO'ere fra fem lande, bl.a. Energinet.dk, enige om at arbejde mod en fælles ”kapacitets platform”. Siden er TSO’er fra Italien og Østrig kommet med.

TSO'erne har dannet firmaet ”Prisma European Capacity Platform”. Kapacitetsplatformen er en fælles IT-platform, der blandt andet vil sælge kapaciteten i gasrørene til den højstbydende på auktioner. Disse ”bundlede” kapaciteter sikrer, at det er muligt samtidigt at købe kapacitet ud af et gas system og ind i nabo-gassystemet.

Platformen forbinder med andre ord gasmarkeder og gør det nemmere at købe gas i et land og sælge det i et andet. Forhindringer ved landegrænser fejes af vejen, så gasen kan flyde frit over store afstande og grænser.

Prisma er en forkortelse for european PRImary and Secondary MArked.

TSO’er fra Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien og Holland deltager i Prisma. Dermed smelter de tre nuværende grænseoverskridende gasmarkeder Capsquare, TRAC-X og Link4Hubs, som Danmark i dag er en del af, sammen.

Læs engelsk pressemeddelelse her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.