Grønne gasser skal ned i dieseltanken

Gas er stort set ukendt i danske biler. Men i 2035 kan op mod halvdelen af al tung trafik have gas og andre klimavenlige brændsler i tanken. Energinet.dk udgiver i dag ”Gas i Danmark 2013”, der viser, at det danske gasnet er klar til fremtiden.

Både grønne gasser og det fossile brændstof naturgas kan blive vigtige drivmidler på vejen mod at reducere CO2-udledningen fra den danske transportsektor.

Energinet.dk udgiver i dag ”Gas i Danmark 2013”. Fremskrivninger viser, at op mod halvdelen af al tung trafik – lastbiler mv. – i 2035 kan have gas og ikke dieselolie i tanken. Og det danske gasnet er bygget til at klare fremtidens udfordringer.

Gas i transport er i dag stort set ukendt i Danmark. I 2011 var der på verdensplan cirka 15 millioner gasbiler. I USA, Sverige og Tyskland, som vi normalt sammenligner os med, er der sket en kraftig stigning af gas i transport. Det kan også ske herhjemme, og Danmarks veludbyggede gasinfrastruktur gør det relativt let og billigt at udrulle gas til transportsektoren.

Omstillingen skal kun laves én gang
Regeringens ambition er, at Danmark i 2050 kun skal bruge vedvarende energi. I årene frem mod en fossilfri verden vil det fossile brændstof naturgas være en samfundsmæssig god løsning i transportsektoren. Det er billigere og forurener mindre end dieselolie. Og det baner vejen for en grøn omstilling. I takt med at der bliver produceret flere grønne gasser og nye typer brændstof som f.eks. brint, kan de nemt erstatte naturgas. Omstillingen skal kun laves én gang.

18.000 km. rør ligger klar
Det danske gasnet kan også komme til at spille en stor rolle, når meget mere vindmøllestrøm fremover skal ind i elsystemet og ud i de danske hjem. Der vil være dage, hvor vinden ikke blæser. Gas kan dels være en god backup i strømproduktionen, og dels kan vind med elektrolyse laves om til gas og lagres til vindstille dage.

Energinet.dk’s analyser viser, at der bliver behov at lagre, hvad der svarer til en million husstandes årlige elforbrug.

De ca. 18.000 km. gasrør under de danske veje kan uden store investeringer bruges til at transportere biogas, andre grønne gasser, brint mv. og sikre stabil strøm i stikkontakten, når det er vindstille.

Selv om det danske gassystem i dag kun transporterer naturgas, er det klar til en grøn fremtid.

Læs flere temaer i ”Gas i Danmark 2013”. Find den under "Læs mere".

Se også Energinet.dk’s film ”Grøn Gas”, der viser visionen for fremtidens gassystem, her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.