Vindenergi: Energinet.dk skal lave forundersøgelser til kystnære møller

Energinet.dk får til opgave at lave forundersøgelserne til kommende kystnære vindmøller. Det har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet meddelt.

​Det betyder, at Energinet.dk skal vurdere virkningerne på miljøet (VVM), lave geofysiske undersøgelser, bl.a. påvirkningerne af marinearkæologiske forhold, tilvejebringe oplysninger om vind, bølger og strøm osv.

Partierne bag Folketingets energiforlig besluttede 28. november, at der skal rejses nye havmøller nær seks danske kyster. De skal i alt bidrage med 500 MW og dermed målet om, at halvdelen af Danmarks el i 2020 skal komme fra vindenergi.
De seks områder er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejrø Bugt, Sæby Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Desuden kan yderligere to områder, der allerede er undersøgt, komme i spil til de 500 MW: Mejl Flak og Nissum Bredning.

Ifølge Klima-, Energi- og Bygningsministeriet skal de kystnære havmølleparker som udgangspunkt placeres mindst fire kilometer fra kysten. En havmøllepark kan blive op til 200 MW. Parkerne skal være klar til at producere senest i 2020.
Firmaer kan byde på opgaverne med at sætte møller op i de seks områder fra 2013 til 2015. Det er vindmølleopstillingerne, der skal betale for tilslutning til elnettet frem til kysten plus til dele af Energinet.dk’s forundersøgelser.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.