Ny fælles europæisk forskningsplan viser vejen til en grønnere fremtid

Europas elsystemer skal være klar til fortsat høj forsyningssikkerhed, når der kommer mere grøn, vedvarende energi og intelligens i elsystemet. Ny fælles europæisk forsknings- og udviklingsplan rækker frem til 2022.

Energinet.dk og de 40 europæiske kolleger med ansvar for eltransmissionssystemet har netop offentliggjort en forsknings- og udviklingsplan, der rækker frem til 2022. Europas elsystemer skal være klar til fortsat høj forsyningssikkerhed, når der kommer mere grøn, vedvarende energi og intelligens i elsystemet.
Den fælles handlingsplan understøtter Danmarks vision for elsystemets udvikling.
 
Alle europæiske elnet er udfordret af landenes klima- og energipolitik. Det markante skifte til mere vedvarende energi udfordrer eksempelvis elsystemet de dage, hvor det ikke blæser, og vindmøllerne står stille.
 
Den europæiske sammenslutning af eltransmissionssystem operatører, ENTSO-E, har derfor udarbejdet en handlingsplan for, hvilke forsknings- og udviklingsbehov der er i perioden frem til 2022.
 
Handlingsplanen beskriver inden for en række hovedgrupper, hvilke behov der er for forskning og udvikling, så eltransmissionssystemerne i Europa bliver i stand til at løse fremtidens vigtige opgave med høj forsyningssikkerhed, integration af miljøvenlig elproduktion og markedsbaseret drift.
 
Energinet.dk glæder sig over, at samarbejdet i Europa er stærkt, og at der arbejdes for fælles løsninger. Udfordringerne i Danmark er også udfordringer i Europa, og med markante danske påvirkninger af handlingsplanen kan der ske fælles udvikling, som er til gavn for Danmark, fortæller Kim Behnke, forsknings- og miljøchef i Energinet.dk.
 
Han er Energinet.dk’s repræsentant i ENTSO-E’s Research and Development Committee.
Inger Pihl Byriel, forskningskoordinator i Energinet.dk, er repræsentant i arbejdsgruppen Workgroup R&D Plan, der har lavet handlingsplanen.
 
Handlingsplanen udkommer hvert femte år og har et 10-årigt perspektiv. Som supplement udkommer der hvert år en Implementeringsplan – nu for 2014-2016 - med et 3-årigt perspektiv og indspil til Europa-Kommissionens udbud af støttemidler til fælles europæiske forskningsprojekter.
 
Energinet.dk har et stort engagement i de fælleseuropæiske udviklingsprojekter med støtte fra EU. Aktuelt er Energinet.dk med i projekterne SAFEWIND, EcoGrid EU, TWENTIES, GRID+, eHighway2050 og GARPUR. Det er en strategisk satsning for Energinet.dk at søge sammen med de øvrige systemoperatører og finde fælles løsninger.
 
Læs ENTSO-E Research & development Roadmap 2013-2022 her.
Læs ENTSO-E R&D Implementation Plan 2014-2016 her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.