Rekordlav CO2 udledning fra elforbrug i 2012

Mere vind i stikkontakterne og øget import giver langt mindre CO2

En typisk husstands elforbrug udledte sidste år 301 kg CO2 mindre end året før. Hvor en husstand i 2011 udledte 1.512 kg CO2 , udledte den kun 1.211 kg sidste år.

Elproduktionen fra vindmøller steg sidste år med knap 11 %, hvilket gav mere vind i stikkontakterne end året før. Samtidig er forbruget af biomasse steget lidt i forhold til 2011. Disse forhold, som afspejles i Miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark i 2012, gav anledning til den markant lavere udledning af CO2 per kWh.

Det blæste en lille smule mindre i 2012 end i 2011 (indeks 95,2 mod 100,1), til gengæld har der været en større installeret effekt i 2012, hvilket totalt set giver en stigning i elproduktionen fra vindmøller.

Importen af el fra Norge og Sverige steg yderligere i 2012, samtidigt med at produktion på de danske centrale kraftvarmeværker faldt. Faldet i produktionen var specielt på de fossile brændsler kul, naturgas og olie. 
 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.