Kabelarbejdet begynder i et arkæologisk skattekammer

Arkæologerne i nu i gang med at undersøge, hvad mulden gemmer i en smal strækning mellem Jersie og Ishøj, hvor Energinet.dk inden længe skal grave et nyt kabel ned. Det sker som led i etableringen af Den nye bane København-Ringsted.

Den nye bane mellem København og Ringsted betyder, at Energinet.dk skal fjerne højspændingsmasterne langs Køge Bugt-motorvejen.

Luftledningerne skal erstattes med et nyt 132 kilovolt-kabel, der lægges i jorden på en ca. 20 km lang strækning mellem Jersie i Solrød og Ishøj mod nord.

Men inden de store entreprenørmaskiner går i gang med at grave det nye kabel-tracé, ja, så er det arkæologerne tur. Og de jubler:

- Hele Køge Bugt-området er et arkæologiske skattekammer. Det vrimler med både synlige og skjulte fortidsminder i form af bopladser, offersteder, produktionsanlæg, samlingspladser og gravhøje fortæller Mette Madsen, der er museumsinspektør på Museum Sydøstdanmark.
 
Boplads fra jernalderen i Solrød
Museet har på forhånd udpeget en god håndfuld arkæologiske hot spots, hvor de vil foretage egentlige udgravninger forud for anlægsarbejdet:

- Vi starter i Solrød, hvor vi ved, at der ligger en stor boplads fra jernalderen. Vi forventer at finde spor efter mange huse og anlæg, som er knyttet til bopladsen. Det er særligt interessant, fordi der er tale om en lokalitet, der ligger i et kulturarvsareal, og hvor blandt andet gravhøjene ligger meget tæt, siger hun.

Når Mette Madsen og co. er færdige med udgravningen i Solrød vil de kaste sig over de andre arkæologiske hot spots på strækningen.

Mørke aftegninger i jorden er interessante
Derudover vil Mette Madsen og hendes team overvåge selve muldafrømningen i forbindelse med det nye kabeltracé:

- Når man afrømmer muldlaget med en maskine kan man se mørke
aftegninger i den lyse undergrund. Aftegningerne repræsenterer de huller, man en gang har gravet til stolper i huskonstruktioner eller hegn, gruber til madlavning, lertagning og affald eller endda grave. Det er kort sagt spor efter aktiviteter i fortiden, forklarer hun.

I maj går Energinet.dk i gang med at lægge kablet i jorden. Kabeltraceet bliver seks meter bredt, og arbejdet starter i Jersie i Solrød og går derfra videre mod Ishøj.

Kabellægningen forventes afsluttet i september 2013.
 
 
 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.