Bionaturgas på vej til gasnettet

Fra 1. maj 2013 er det muligt at sende opgraderet biogas ind i gasnettet via både gasdistributions- og transmissionssystemet. Den såkaldte bionaturgas kan dermed handles kommercielt på lige fod med almindelig naturgas.

​Det er et længe næret ønske, der går i opfyldelse for Energinet.dk, når det fra maj bliver muligt at sende bionaturgas ind i både gasdistributions- og transmissionssystemet. 

- Vi har nu et fælles regelsæt, der gør det muligt at handle biogas på lige fod med naturgas. Biogasproducenterne får hermed mulighed for at sælge deres biogas på det internationalt forbundne gasmarked og opnå den til en hver tid gældende gaspris, siger Søren Juel Hansen, Energinet.dk

Udover gasprisen kan biogasproducenterne opnå også PSO-støtte og sælge grønne certifikater svarende til den leverede biogas til de forbrugere og virksomheder, som ønsker at købe certifikater svarende til deres gasforbrug.

Distributionsselskaberne og Energinet.dk understøtter hermed biogasproducenternes og forbrugernes valgmuligheder samt energipolitikkens fokus på omstilling til vedvarende energi.

Samme brandtekniske egenskaber som naturgas
Selvom bionaturgas kommer fra noget, der måske engang har været spildevand, grisegylle eller slagteriaffald, er der ingen kvalitetsmæssig forskel mellem bionaturgassen og almindelig naturgas.

Det skyldes, at det er muligt at oprense og opgradere biogas, så den opnår samme brandtekniske egenskaber som naturgas.

- På den måde kan bionaturgas, der kommer fra Vestjylland sælges i Sverige eller et andet sted i Europa. Vi arbejder i øjeblikket på en international løsning for de dertil hørende biogascertifikater, så de også kan handles ligesom VE-elektricitet og de dertil hørende VE-certifikater kan i dag. Biogas understøtter dermed gassens potentiale, som grøn energibærer, siger Søren Juel Hansen.

Udover biogas arbejder distributionsselskaberne og Energinet.dk på udvidelse af regelsættet til også at gælde forgasningsgas fra f.eks. træaffald og syntesegas fra f.eks. overskudsvind.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.