Energinet.dk i tæt samarbejde om el-forsyningssikkerheden i Nordeuropa

Energinet.dk er indtrådt i en sammenslutning af transmissionsselskaber (TSC), der gennem fælles koordinering medvirker til at forbedre forsy-ningssikkerheden i regionen.

​12 europæiske el-transmissionsselskaber (TSO´er) er nu med i organisationen TSC, efter at Energinet.dk er trådt ind i.
 
TSC, Transmission System Operator Security Cooperation, arbejder for at fremme systemsikkerheden i det europæiske elnet. Det er nødvendigt i en tid, hvor energisystemerne ændrer sig og bl.a. skal kunne håndtere meget mere vindenergi og dermed mere svingende elproduktion.

- De stigende mængder vedvarende energi og den samtidige udfasning af traditionelle forsyningsenheder medfører en væsentligt forøget udveksling af energi på tværs af landegrænser. Det er derfor nødvendigt med en stærk kobling og et koordineret samarbejde med vores nabo TSO’er for at sikre systemsikkerheden og balancen i el-systemet, siger Jens Møller Birkebæk, systemdriftsdirektør i Energinet.dk.

 
Løbende beregninger og daglige videokonferencer.
TSC dækker nu et område med 170 millioner borgere fra Adriaterhavet til Nordsøen.
Ved hjælp af et fælles IT-system foretager TSC beregninger af systemsikkerheden i de europæiske elsystemer. Resultatet af beregningerne gennemgås på en videokonference hver aften og indgår som støtte i de nationale kontrolcentres daglige driftshåndtering.
Bl.a. på landegrænsen mellem Danmark og Tyskland er der stor import og eksport af strøm.
 
- Det øgede samarbejde med nabo-TSO'er vil fremme forsyningssikkerheden og medvirke til at anlægsfejl eller ubalancer ikke udvikler sig til en kritisk situation for el-systemet, siger Jens Møller Birkebæk.
 
TSC blev dannet i 2008, og medlemmerne, Transmission System Operators, kommer fra Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Nederlandene, Polen, Schweiz, Sloveni-en, Ungarn og Kroatien.
 
Læs TSC's engelske pressemeddelelse her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.