Nu går planlægningen af ny havmøllepark i gang

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har indledt VVM-behandlingen af havmølleparken Horns Rev 3 og de anlæg, som skal føre strømmen ind i elnettet på land.

​Omkring 600 lodsejere, kommuner, foreninger og andre, der bliver berørt af den kommende havmøllepark i Nordsøen, Horns Rev 3, og de tilhørende anlæg på land, har modtaget en pjece fra Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Pjecen markerer startskuddet på den første offentlighedsfase i VVM-behandlingen. Her kan offentligheden frem til 20. maj i år komme med ideer til, hvilke emner og forhold, der skal undersøges i den videre planlægning af såvel de havbaserede som de landbaserede anlæg.

Anlæg til vands og til lands

På havet skal der etableres en havmøllepark på 400 MW, en transformerstation og et søkabel til kysten ved Houstrup Strand. På land skal der bl.a. lægges et kabel fra Houstrup Strand til transformerstationen i Endrup, og den eksisterende luftledningsforbindelse mellem Endrup og Revsing nord for Vejen skal have ophængt flere ledninger, så den kan transportere mere strøm. Også flere eksisterende transformerstationer skal udbygges.
Energinet.dk skal bygge ilandføringsanlæggene inklusive anlæg på land og har desuden fået til opgave at udføre forundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse for hele projektet. Det sidste skal ske som forberedelse til, at Energistyrelsen sender havmølleparken i udbud.

To borgermøder

I forbindelse med den første fase i VVM-processen, den såkaldte idéfase, holder Energinet.dk to borgermøder for at give de berørte borgere og andre interessenter lejlighed til at høre nærmere om projektet og stille spørgsmål til Energistyrelsen, som skal give tilladelse til anlæg på havet, Naturstyrelsen, som skal give tilladelse til anlæg på land og til Energinet.dk, som er bygherre på transformerplatformen, søkabel, landkabler, stationer og andre anlæg på land.
Energinet.dk forventer, at etableringen af ilandføringsanlægget går i gang i foråret 2015. Det skal være klar til at transportere den første strøm fra havmølleparken i slutningen af 2016.
 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.