Energinet.dk udvider sit europæiske samarbejde for at skabe en CO2-fri gasinfrastruktur

Sidste år etablerede Energinet.dk et samarbejde med de gas-systemansvarlige virksomheder i Holland og Belgien for at udvikle et CO2-frit gassystem i 2050. I dag udvides dette samarbejde til også at inkludere franske GRTgaz og svenske Swedegas.

​Danmark er i færd med den mest ambitiøse grønne omstilling af energiinfrastrukturen i Europa. For at gøre dette så effektivt som muligt er det væsentligt at trække på erfaringer fra andre europæiske lande og søge europæiske løsninger, hvordet er muligt .

Med aftalen bekræfter de fem gastransmissionsselskaber, at de vil bidrage til den grønne omstilling i Europa ved at udvikle et CO-neutralt gassystem frem mod 2050. Aftalen med Energinet.dk’s søstervirksomheder i Holland, Belgien, Frankrig og Sverige medfører, at viden og erfaringer med udvikling af nye grønne teknologier nu deles på tværs af landegrænser.

Det gælder særligt i forhold til:
  • Elektricitet til gas og anvendelse af brint i gasinfrastrukturen
  • Gas og LNG (Liquified Natural Gas) og gas til transport
  • Grønne gasser og certifikater
 
I praksis medfører det, at de eksperter, der bidrager til at udvikle den grønne gasinfrastruktur, nu kan trække direkte på erfaringer fra grønne projekter gennemført i de øvrige lande, ligesom mulighederne for tværgående grønne projekter fremmes.

Energinet.dk deltager desuden med flere af sine partnere i den nystiftede ”North Sea Power to Gas Platform”. Her mødes en større gruppe af gas-relaterede virksomheder fra Nordsølandene for sammen at undersøger muligheder og projekter for effektiv indpasning af især store mængder vindkraft i den samlede energiforsyning ved hjælp af elektrolyse ("Elektricitet til gas").

Hold øje med mere information om dette her på hjemmesiden i begyndelsen af uge 18.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.