Energinet.dk offentliggør Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 giver et bud på et opdateret langsigtet transmissionsnet. Kabelhandlingsplan 2013 er et uddrag af netudviklingsplanen og vedrører alene 132 /150 kV-kabellægningerne.

​Netudviklingsplan 2013 er den første langsigtede plan for transmissionsnettet siden Kabelhandlingsplan 2009. Planen giver et bud på et opdateret langsigtet 400 kV-net baseret delvist på luftledninger og kabellægninger og et opdateret kabellagt transmissionsnet på 132/150 kV-niveau.
 
I netudviklingsplanen kortlægges gennemførte, igangværende og planlagte udbygnings- og kabellægningsprojekter for det interne danske transmissionsnet over 100 kV. Netudviklingsplanen rækker 20 år frem og præsenterer et langsigtet transmissionsnet, der er forberedt på indpasning af vindkraft, det internationale marked og opretholdelse af forsyningssikkerheden. Netudviklingsplanen opdateres næste gang i 2015.
 
132/150 kV-kabellægninger
Pr. 1. april 2013 er ca. 10 pct. af omfanget af kabelhandlingsplanen gennemført. Der er planlagt med et fuldt kabellagt 132/150 kV-transmissionsnet i 2030. De samlede omkostninger hertil er, under de givne forudsætninger, opgjort til ca. 12,3 mia. kr.
 
Der er ca. 400 km færre kabellægninger inden udgangen af 2020, end det var planlagt i 2009. Årsagen er, at der i planlægningen af kabellægningerne er indregnet besparelser til brug for finansiering af regeringens energiforlig og solcelleaftale fra 2012. Cirka 200 system-km luftledning er prioriteret nedtaget inden udgangen af 2020 af hensyn til nærhed til bebyggelse.
 
400 kV-udbygninger
Der planlægges etableret ca. 250 km nye kabler og ca. 300 km nye luftledninger på 400 kV-niveau. Omkostningerne er, under de givne forudsætninger, ca. 6,1 mia. kr.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.