Nu går planlægningen af havmølleparken Kriegers Flak i gang

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har indledt VVM-behandlingen af havmølleparken Kriegers Flak og de anlæg, som skal føre strømmen ind i elnettet på land. Energinet.dk inviterer til borgermøder midt i maj.

Lodsejere, kommuner, foreninger og andre, der bliver berørt af den kommende havmøllepark i Østersøen, Kriegers Flak, og de tilhørende anlæg på land, har modtaget en pjece fra Naturstyrelsen og Energistyrelsen.
 
Pjecen markerer startskuddet på den første offentlighedsfase i VVM-behandlingen. Her kan offentligheden frem til 3. juni i år komme med ideer til, hvilke emner og forhold, der skal undersøges i den videre planlægning af såvel de havbaserede som de landbaserede anlæg. I den forbindelse inviterer Energinet.dk til borgermøder i Ishøj den 15. maj og på Stevns den 16. maj.
 
Anlæg til vands og til lands
På havet skal der etableres en havmøllepark på 600 MW, to eller tre transformerstationer og et søkabel til kysten. Der arbejdes med to løsningsmuligheder. Vælges den ene løsning – jævnstrømsløsningen – skal der på land lægges et kabel fra Ishøj strand til området ved station Ishøj. Vælges den anden løsning skal kablerne også i land ved Magleby Skov på Stevns, hvor der skal opføres en kabelstation.  
Energinet.dk skal bygge de anlæg, som skal føre strømmen fra havmølleparkerne ind i det danske elnet inklusive anlæg på land og har desuden fået til opgave at udføre forundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse for hele projektet. Det sidste skal ske som forberedelse til, at Energistyrelsen sender havmølleparken i udbud.
 
Hør mere på borgermøderne
I forbindelse med den første fase i VVM-processen, den såkaldte idéfase, holder Energinet.dk to borgermøder for at give de berørte borgere og andre interessenter lejlighed til at høre nærmere om projektet og stille spørgsmål til Energistyrelsen, som skal give tilladelse til anlæg på havet, Naturstyrelsen, som skal give tilladelse til anlæg på land og til Energinet.dk, som er bygherre på transformerplatformen, søkabel, landkabler, stationer og andre anlæg på land.
Energinet.dk forventer at gå i gang med at etablere de anlæg, der skal føre vindkraften i land, sommeren 2015. Anlæggene skal være klar til at transportere den første strøm fra havmølleparken i sommeren 2018.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.