Energinet.dk har opdateret netdimensioneringskriterierne

Netdimensioneringskriterierne, som er den norm, elnettet dimensioneres ud fra, er blevet opdateret, således, at den erfaring, der er opnået med kabellægninger de seneste år, udnyttes.

I efteråret 2008 udgav Energinet.dk et sæt netdimensioneringskriterier. (TF 2.1.1) Netdimensioneringskriterierne er den norm, som nettet dimensioneres ud fra. Formålet er at sikre en ensartet udbygning af nettet i hele landet, hvor man på samme tid tager højde for systemsikkerhed, forsyningssikkerhed, markedseffektivitet og samfundsøkonomi.

Siden den tid har såvel Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber projekteret og udført en række kabelprojekter på 132, 150 og 400 kV. De erfaringer, man har opnået, har vist et behov for opdatering af den tekniske forskrift og appendiks 4 omkring kabeldimensionering.

Efter at Energinet.dk har købt de regionale transmissionsselskaber, fungerer netdimensioneringskriterierne ikke længere som forskrift for andre end Energinet.dk. Derfor er netdimensioneringskriterierne blevet afmeldt som forskrift og i stedet publiceret som offentliggjorte og forpligtende kriterier for Energinet.dk.

I december 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Fyns net, N1, SEAS NVE, Vestjyske Net, Ledningsanlæg, Systemdrift og Netplanlægning. Endvidere blev Dansk Energi og Energistyrelsen i forløbet inviteret til at deltage, og de fik arbejdsdokumenterne til gennemsyn og kommentering.

De opdaterede netdimensioneringskriterier kan ses her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.