Begrænsninger i norsk elnet påvirker Skagerrak 4-forbindelsen

De første tre år af den kommende Skagerrak 4-forbindelses levetid bliver der i visse situationer begrænsninger på at importere strøm fra Norge til Danmark. Det har norske Statnett netop oplyst.

​Der bliver i visse situationer begrænsninger for import af strøm fra Norge til Vestdanmark i de første tre år af den kommende Skagerrak 4-forbindelses levetid.
Det har den norske systemansvarlige virksomhed, Statnett, netop oplyst i en meddelelse til den nordiske elbørs, Nord Pool Spot.

Læs meddelelsen her.

Årsagen er, at det interne norske elnet skal udbygges mere end oprindeligt forudsat. Derfor kan norsk strøm ikke i fuldt omfang komme frem til Skagerrak 4-forbindelsen. Importkapaciteten til Vestdanmark vil i perioder være begrænset fra det tidspunkt, Skagerrak 4 ventes idriftsat, i december 2014, til marts 2018. Energinet.dk kan ikke på baggrund af de nuværende oplysninger fra Statnett sige mere om, hvornår begrænsningerne vil optræde eller det præcise omfang, da begrænsningerne skal fordeles mellem Skagerrak 4-forbindelsen og forbindelsen mellem Norge og Holland.

Fælles projekt
Danmark og Norge bygger i fællesskab en fjerde elforbindelse mellem de to lande for at kunne muliggøre øget handel med strøm. Skagerrak 4-forbindelsen er på 700 MW, men indtil 2018 vil Danmark i perioder måske kun kan importere 300 MW gennem forbindelsen. Dermed vil den samlede tilgængelige importkapacitet over Skagerrak blive på 1300-1700 MW.

Ingen begrænsninger i eksport
Statnett oplyser, at begrænsningerne i det norske elnet ikke får betydning for muligheden for at eksportere strøm fra Danmark til Norge. Den vej er kapaciteten stadig 700 MW, og danske elproducenters afsætningsmuligheder bliver dermed ikke påvirket af begrænsningerne.

Formindsker fordele
Energinet.dk ser med bekymring på Statnetts oplysninger om sandsynlige og betydelige begrænsninger for Skagerrak 4, og de forhindringer det medfører for det indre marked for el.


- Det er rigtig ærgerligt, at Statnett ikke som forudsat gennemfører de nødvendige netforstærkninger, inden Skagerrak 4 idriftsættes. Det er ikke, hvad der lå til grund for beslutningen om at bygge forbindelsen. Energinet.dk udbygger det vestdanske net for at være klar. Statnetts forsinkede udbygning af nettet formindsker naturligvis de ventede fordele ved at etablere forbindelsen, siger Søren Dupont Kristensen, markedsdirektør i Energinet.dks eldivision.

Energinet.dk ser frem til, at Statnett får iværksat forstærkninger af det interne norske transmissionsnet og sikre fuld tilgængelighed af handelskapaciteten mellem Danmark og Norge. 

Energinet.dk samarbejder med Statnett om at finde den mest hensigtsmæssige håndtering af begrænsningerne, så skadevirkningen på markedet minimeres. 

Skagerrak 4-forbindelsen består af søkabel og luftledninger, der forbinder det danske elknudepunkt Tjele i Midtjylland med norske Kristiansand.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.