Lillebælt: Søkablet samles til søs

Omkring 17. juni lægges det første af de to søkabler i Lillebælt og Fænø Sund. Det andet lægges først i juli. Sidste tre uger i juli spærres en del af Fænø Sund for al sejlads, da der skal laves en kabelsamling.

Fra midt i juni til midt i juli lægges verdens tykkeste trefasede 400kV kabel i Lillebælt og gennem Fænø Sund. De to kabler skal sammen med fem kilometer landkabler erstatte højspændingsmaster og ledninger henover Lillebælt. 

Under nedlægningen af søkablerne fra uge 24 til 28 skal sejlende passere med forsigtighed og følge de arbejdende fartøjers anvisninger. Afviserfartøjer vil vejlede passerende skibe om sikker passage af arbejdsstedet, og i korte perioder kan det indebære, at de skal sejle vest om Fænø. 
 
Spærret for al sejlads sidst i juli
I slutningen af juli vil den nordlige del af Fænø Sund mellem Fænø og Middelfart være spærret for al sejlads. Det forventes at blive i uge 29, 30 og 31. Der afspærres, fordi et af de søkabler, der skal erstatte højspændings­ledningerne over Lillebælt, skal samles til søs. Der vil være mulig­hed for at sejle syd om Fænø. 

- Det er meget beklageligt, og vi lover, at afspærringen bliver så kortvarig som muligt. Men arbejdet er kompliceret og afhænger af vind og vejr, så vi bliver som udgangspunkt nødt til at spærre af i op til tre uger, siger chefprojektleder på Forskønnelsesprojekt Lillebælt, Christian Jensen. 
Han tilføjer:
- Hverken vi eller vores leverandør havde regnet med at spærre for sejlende trafik i længere tid. Men det ene søkabel leveres i to stykker. Derfor er vi er nødt til at samle kablet til søs. 

Folder med information til sejlende
Søfartsstyrelsen har den 28. maj godkendt afspærringen. Når kablet samles til søs forankres fartøjet HENRY P. LADING med wirer, som strækker sig fra kyst til kyst i om­rådet mellem kysten ud for Hindsgavl Slot og lidt nord for færgeovergangen til Fænø. To mindre skibe vil vejlede sejlende trafik, der kommer for tæt på, da det er både farligt og forbudt at passere afspærringen. 

Læs mere om kaldesignaler til de arbejdende fartøjer og se søkort med positioner for afspærringen i folderen ”Kabelarbejde i Fænø Sund juni-juli 2013”. Folderen kan downloades her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.