Energinet.dk undersøger havbunden på Horns Rev

Som forberedelse til Danmarks sjette store havmøllepark – Horns Rev 3 - får Energinet.dk i sommermånederne udført geofysiske og geotekniske undersøgelser på havet.

Badegæster på stranden i området ved Houstrup Strand kan i juli og august måned opleve tre skibe og et fly på en særlig opgave. Såvel skibe som fly er involveret i undersøgelser af havbunden i en 700 meter bred korridor, fra strandkanten og ca. 30 km ud på havet. Undersøgelserne skal afdække, hvor og hvordan søkablet mellem den kommende havmøllepark på Horns Rev og landjorden skal lægges.

- Vi er nødt til både at bruge skib og fly til undersøgelserne, siger geolog Stig Berendt Marstal, Energinet.dk. Det skyldes, at skibet ikke kan sejle helt ind til kysten.. Derfor bruger vi også et fly, der ved hjælp af laserstråler måler havbundens højdeforhold tæt på land.
Også længere ude på havet, nemlig i et 160 kvadratkilometer stort område på Horns Rev, bliver der for tiden udført undersøgelser.
- I området, hvor havmøllerne skal ligge, er vi ved at få lavet 12 boringer i havbunden. Boringerne, som foregår fra en platform, er mellem 50 og 70 meter dybe, og de foregår på ca. 20 meters vanddybde, fortæller geolog Stig Berendt Marstal, Energinet.dk.

Undersøgelserne udfører Energinet.dk af hensyn til de investorer, der vil byde på at opføre havmølleparken.
- Havbundens beskaffenhed er helt afgørende for, hvilke mølletyper der kan anvendes, hvordan de skal stilles op, hvilken type fundamenter der skal anvendes og dermed prisen på at opføre havmøllerne, siger Stig Berendt Marstal.
Undersøgelsesområdet ligger mellem 20 og 40 km fra kysten.
Også for Energinet.dk er undersøgelsesresultaterne vigtige, idet virksomheden i området ved havmøllerne skal opføre en transformerplatform, der opsamler strømmen fra havmøllerne.
Energinet.dk forventer, at byggeriet af de anlæg, som skal transportere strømmen i land, begynder i foråret 2015. Havmøllerne begynder at levere strøm i 2017.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.