Energinet.dk udbyder anlæg til nettilslutning af Kriegers Flak havmøllepark

Tre leverandører er netop blevet prækvalificeret til at give tilbud på leveringen af de to omformeranlæg, som skal indgå i nettilslutningen af Kriegers Flak havmøllerne. I løbet af efteråret udbydes jævnstrømskablet

​Leverandørerne af elektriske stationsanlæg, især jævnstrømsanlæg, og højspændingskabler har lang leveringstid. Det er baggrunden for, at Energinet.dk er tidligt ude for at sikre leverancer af de tekniske anlæg, som tilsammen skal udgøre nettilslutningen af 600 MW havmøller på Kriegers Flak.
 
- Da der er lang leveringstid på de anlæg og kabler, vi skal bruge, for at få strømmen fra havmølleparken Kriegers Flak i land, er vi nødt til at lave udbuddet nu, så vi kan nå og blive klar til 2018. Men det betyder ikke, at der er taget stilling til, hvor transformerstationen skal placeres. Det er nu op til Naturstyrelsen at udpege, hvilke områder der skal undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Først derefter bliver det afgjort, hvor transformerstationen skal ligge, siger projektleder Jens Christian Hygebjerg. .
 
Kombineret løsning
Anlægget opføres som et kombineret nettilslutningsanlæg og elektrisk forbindelse til Tyskland. Det betyder, at flere dele af anlægget baseres på jævnstrømsteknologi. Således skal der bygges omformeranlæg både på Sjælland og på Kriegers Flak. Desuden bliver kablet mellem de to omformerstationer baseret på jævnstrøm. Da der også er lang leveringstid på kabler, sender Energinet.dk kablet i udbud i løbet af august-september.

Omformeranlægget på havet er udbudt sammen med den platform, som skal huse de tekniske komponenter. Alt afhængig af, hvilken leverandør der vinder udbuddet, bliver platformen omkring 50 meter bred, 80 meter lang og 25 meter høj. Dermed bliver platformen omkring fem gange større end den transformerplatform, som Energinet.dk har opført i tilknytning til Anholt havmøllepark.
 
Det snarlige udbud af søkabel og landkabel tager udgangspunkt i, at omformerstationen placeres i Ishøj, idet der er dén placering, som Energinet.dk har ansøgt Naturstyrelsen om. Inden medio 2014 er der klarhed over, hvilken placering Naturstyrelsen arbejder videre med i deres VVM-redegørelse. Hvis det bliver en anden placering end Ishøj, kan kabellængderne tilpasses. Det omformeranlæg, som er udbudt, er ikke bundet til en særlig geografisk placering. Anlægget kan placeres, hvor det besluttes, at havmøllerne skal sluttes til elnettet.
 
Kontrakter medio 2014
Forventningen er, at der kan skrives kontrakter på såvel omformeranlæg som kabler i midten af 2014. Der indgås ingen kontrakter, før klima- og energiministeren har givet grønt lys for investeringen i det samlede ilandføringsanlæg.
 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.