Energinet.dk offentliggør Halvårsrapport 2013

Periodens resultat udgør et overskud på DKK 453 mio. efter skat mod et overskud for første halvår 2012 på DKK 162 mio. Stigningen skyldes primært indregning af en skatteeffekt som følge af Folketingets vedtagelse af vækstpakken i juni 2013, hvor det blev besluttet at sænke selskabsskatteprocenten gradvist fra 25 til 22 procent i 2016.

Med undtagelse af de kommercielle aktiviteter er Energinet.dk underlagt et økonomisk hvile i sig selv-princip, hvilket medfører, at årets resultat alene består af en lovbestemt forrentning af egenkapitalen, resultat af kommercielle aktiviteter samt øvrige reguleringer, som ikke indregnes i de kommende års tariffer.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.