Koblingsstation Revsing er sat i drift

Tirsdag den 24. september kom der spænding på 400 kilovolt koblingsstation Revsing.

De første 65 km af den nye 400 kilovolt ledning fra Sønderjylland til Midtjylland og den nye indendørs koblingsstation Revsing ved Vejen er nu i drift.
 
Den nye koblingsstation bliver et vigtigt knudepunkt i det jysk-fynske transmissionsnet med forbindelse mod både syd, nord og vest.
-  Det er en vigtig milepæl, vi har nået med idriftsættelsen af koblingsstation Revsing. Vi får større fleksibilitet med denne station, og det kommer os også til gavn under resten af anlægsprojektet, siger Energinet.dk's chefprojektleder for den nye Kassø-Tjele forbindelse, Christian Jensen og fortsætter:
 
- En anden væsentlig milepæl er, at vi nu har sat spænding på begge ledningssystemer på den første strækning af den 175 km lange højspændingsforbindelse fra Aabenraa til Viborg. Og vi glæder os over, at vi er nået disse milepæle uden alvorlige arbejdsulykker.
 
Ny og stærkere rygrad
Højspændingsforbindelsen mellem Kassø og Tjele er en vigtig transportvej i elnettet - den er 'rygraden' i det jysk-fynske eltransmissionsnet.
 
Energinet.dk bygger den nye højspændingsforbindelse op gennem Jylland for at fremtidssikre elnettet, så der kan indpasses mere vedvarende energi. Forbindelsen er et led i Danmarks ambition om, at vi i 2050 lever i et samfund, hvor energiproduktionen er baseret på vedvarende kilder såsom vindkraft, solenerg og biomasse. 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.