Transportkunder får adgang til flere balancedata

Grossisterne på gasmarkedet får nu mere information til deres daglige balance. Dette er første skridt mod en ny rollefordeling på balancemarkedet.

Den 1. oktober 2013 får Energinet.dk’s transportkunder adgang til balancedata to gange i løbet af døgnet på basis af de målinger, som distributionsselskaberne modtager fra time-aflæste forbrugere i Danmark.
 
Hidtil har transportkunderne kun fået data efter gasdøgnet og har derfor ikke kunnet reagere på eventuelle ændrede aftagsprofiler end forventet.
Energinet.dk har til gengæld hidtil stillet en gratis balancemargin til rådighed for at kompensere for usikkerheden.
 
Ifølge nye balanceregler skal fleksibiliteten i den gratis balancemargin helt fjernes, og til gengæld erstattes af hyppigere data om aftag.  Nye balanceregler forventes tidligt i 2014 at blive inkorporeret i EU-medlemsstaternes netværkskode som en del af forordningen med implementeringsfrist tidligst i 2015. Hos Energinet.dk foretages det største skridt imod den fulde implementering 1. oktober 2014.
 
Oftere data er starten på en ny rollefordeling
Energinet.dk har i samarbejde med distributionsselskaberne nu implementeret, at transportkunderne får adgang til data to gange i løbet af gasdøgnet, hvilket giver en bedre indikation af, hvor stort et aftag slutbrugerne har.
 
De nye balanceregler ændrer markant ved rollefordelingen på balancemarkedet, idet transportkunderne vil have den primære balancerolle, mens Energinet.dk som transmissionssystemoperatør vil skulle sørge for residualbalancen. Sagt med andre ord, vil transportkunderne sørge for den daglige balance via markedet, mens Energinet.dk kun vil ”blande sig”, når det er nødvendigt.
 
Denne ændring i rollerne stiller større krav til transportkunderne, men dermed også større krav til den information, som transportkunderne skal have. Et meget centralt aspekt ved balancekoden er kravet om, at transportkunder skal have data.
 
Data de to ekstra gange i løbet af døgnet er første skridt på vejen hen imod den mængde data, som transportkunderne har behov for, for at de kan varetage den nye rolle på markedet pr. 1. oktober 2014.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.