EU sætter energiforbindelser til Holland og Tyskland på VIP-liste

Seks projekter, der vil skabe stærkere forbindelser mellem de danske el- og gasnet og vores nabolande, er på en udvalgt EU-liste. Kommissionen vil fremme det grænseoverskridende marked.

​Europa-Kommissionen understreger nu vigtigheden af, at EU-landenes energisystemer bliver meget tættere forbundet. EU udsendte i går en liste med omkring 250 grænseoverskridende infrastrukturprojekter, som EU og de 28 lande vurderer som særligt vigtige.

Projekterne på listen får en række fordele, blandt andet mulighed for en hurtigere godkendelsesprocedure og mulighed for at søge om i alt 5,85 milliarder euro i støtte fra EU. Pengene skal hjælpe til, at projekterne bliver gennemført hurtigere og kan tiltrække investorer.
 
Gavner forbrugerne og klimaet
Højspændingsledninger, kabler og gasrør, der går på tværs af landegrænser, er helt nødvendige for både forbrugerne og for klimaet, mener Europa-Kommissionen.
For det første vil det skabe et større og mere åbent marked. Forbrugerne vil opleve større konkurrence og få mest værdi for pengene.

For det andet er grænseoverskridende forbindelser vigtige, når landene skal skære ned på CO2-udledningen og sikre en effektiv grøn omstilling af deres energisystemer. En stærk energiinfrastruktur sikrer, at den vedvarende energi, f.eks. vindkraft og sol, kan transporteres derhen, hvor den har størst værdi på et givet tidspunkt.

Seks infrastrukturprojekter, der vedrører Danmark, er med på den såkaldte PCI-liste – Projects of Common Interest.

- Projekterne giver fordele for både Danmark og EU, idet de bidrager til øget markedsintegration og konkurrence. Samtidig vil forbindelserne bidrage til at øge forsyningssikkerheden for Danmark – f.eks. giver elforbindelserne øget adgang til strøm fra vores nabolande, og de giver danske kraftværker adgang til større markeder og dermed et bedre indtjeningsgrundlag, siger Dorthe Vinther, udviklingsdirektør i Energinet.dk.

Har fået 1,7 milliarder
De to største danske elprojekter, der er på Europa-Kommissionens liste, er dels endnu et kabel, der forbinder Danmark og Tyskland – i forbindelse med den kommende havmøllepark Kriegers Flak i Østersøen - dels et kabel mellem Danmark og Holland.

- Vi regner ikke med, at Danmark får del i de 5,85 milliarder euro, der er sat af. EU har nemlig allerede givet tilsagn om at støtte de to projekter  med op til 1,7 mia. kroner, siger Dorthe Vinther.

Pengene kommer fra EU’s Recovery Fond – en fond der blev dannet for at sætte skub i vækst og udvikling under finanskrisen.

Derudover er yderligere to elprojekter og to gasprojekter med på listen. Det drejer sig om en elforbindelse mellem Endrup i Vestjylland til Niebüll i Tyskland og en udbygning af forbindelsen mellem Kassø ved Aabenraa og det tyske elnet syd for grænsen i retning mod Hamborg.

Gasprojekterne, der berører Danmark, er dels en udvidelse af kapaciteten på den dansk-tyske grænse, hvor Danmark den 30. september indviede en ny gasledning til Tyskland, og hvor tyskerne nu skal udbygge gasnettet på deres side, dels et polsk ønske om en gasledning, Baltic Pipe, der på sigt kan forbinde Polen og Danmark.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.