Invitation til pilotprojekt om det nordiske regulerkraftmarked

Energinet.dk og de andre systemansvarlige virksomheder i Norden inviterer til pilotprojekter for at afprøve ny grænse for bud i regulerkraftmarkedet for forbrug.

​Systemansvaret i Finland, Norge, Sverige og Danmark er blevet enige om at styrke regulerkraftmarkedet og undersøge mulighederne for at forbedre vilkårene for, at også elforbrug kan indgå i markedet som ressource til fleksibel balancering af elsystemet. Undersøgelserne skal fokusere på muligheden for, at sænke grænsen for bud til regulerkraftmarkedet fra 10 til 5 MW og fjerne krav om online målinger fra forbrugsenheder under 5 MW.


”10 MW grænsen for bud i det nordiske regulerkraftmarked har været en begrænsning for mange i Danmark, og i takt med at der kommer mere vindenergi og dermed mere svingende produktion, har vi fra systemansvaret behov for at få mest mulig fleksibilitet på forbrugssiden. Så vi håber, at pilotprojektet vil blive en succes, og at den nye 5 MW grænse bringer flere på markedet,” siger Kim Behnke, forskning og miljøchef i Energinet.dk.

Afregningen af den fleksible adfærd vil ske efter hjemtagning af målinger fra en energimåler på hver enhed. Se nærmere i aftalen her.


Det er aftalt, at der i hvert land gennemføres mindst et pilotprojekt for at få afprøvet de nye regler, inden der åbnes for fuld udbredelse. Det betyder, at der i Danmark vil blive gennemført mindst et pilotprojekt.


I et pilotprojekt vil en eller flere forbrugsenheder på til sammen 5 MW og med potentiale for fleksibilitet blive udstyret med nødvendigt måle- og styringsudstyr til at levere bud i det eksisterende regulerkraftmarked gennem balanceansvarlig. Sådanne forbrugsenheder vil formentlig være i virksomheder og kan f.eks. være el-kedler, pumper, varme/køling eller el-patroner.


Energinet.dk har ansvaret for, at mindst et pilotprojekt gennemføres i Danmark. Foreløbigt har Energinet.dk opfordret Dansk Industri (DI Energi) til at danne en projektgruppe for et pilotprojekt. I projektgruppen skal der være en eller flere virksomheder med fleksibelt forbrug, balanceansvarlig for deres elhandel og den lokale netvirksomhed. Energinet.dk vil gerne invitere andre til også at danne projektgrupper for pilotprojekter.


Tidsplanen er, at projektgrupper dannes frem mod nytår. I første halvdel af 2014 samles og sorteres virksomheder med fleksible ressourcer til 5 MW samlet effekt i et eller flere pilotprojekter. Der etableres projektgrupper og laves en ansøgning om støtte. I anden halvdel af 2014 skal der installeres udstyr, aftales markedsstrategi og være ægte kommerciel drift frem mod foråret 2015. Projektgrupperne skal samarbejde med de andre nordiske pilotprojekter og påtage sig brancherelevant vidensdeling og formidling.


Energinet.dk tilbyder at støtte pilotprojekterne med bidrag til finansiering af de anvendte timer, mindre udstyr, formidling og projektadministration. Midlerne kommer fra PSO-rammen og er derfor underlagt EU statsstøtteregler, hvilket vil sige, at den samlede støtte vil være på omkring 50 %.


Flere oplysninger og interesse, så henvend jer til Energinet.dk, Forsknings- og miljøchef, Kim Behnke – kbe@energinet.dk


 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.