Energinet.dk indgår forlig for ankerskade

Energinet.dk får 11,2 millioner kroner i erstatning for den skade, et skibsanker lavede på søkablet mellem Bornholm og Sverige juledag sidste år.

​25. december blev de cirka 40.000 bornholmeres julefrokost mørklagt af et strømsvigt. Flere af Energinet.dk’s kabler mellem Bornholm og Sverige blev beskadiget, da et cypriotisk skib trak sit anker henover havbunden i et område, hvor det er forbudt at sejle med anker nede.

Der er nu indgået forlig om erstatning mellem på den ene side Energinet.dk og en stribe bornholmske selskaber, der også har lidt tab, og på den anden side skibets ejer og forsikringsselskaber. Den samlede regning til skibet lyder på i alt 11,9 millioner kroner, hvoraf 11,2 millioner går til Energinet.dk.

Resten, 700.000 kroner, går blandt andet til bornholmske vindmølleejere, der har tabt penge i perioden, hvor kablet var i stykker. Erstatningsbeløbet er fordelt, så alle får samme andel af deres tab dækket.

 

Udgifter på 45,2 millioner
Beløbet dækker dog langt fra de 45,2 millioner kroner, det har kostet Energinet.dk at reparere kablet og ekstra omkostninger til energi i den periode, hvor kablet til Sverige var ude af drift.

Internationale søfartskonventioner sætter umiddelbart grænser for, hvor meget skibe kan komme til at betale i erstatning – beløbet afhænger bl.a. af skibets tonnage.
Energinet.dk har tidligere forgæves ført retssag i en lignende sag for at få dækket alle omkostningerne.
”Derfor har vi sammen med vores advokat vurderet, at det bliver meget svært at vinde sådan en sag, og derfor har vi indgået forlig,” siger Annette Ikast, juridisk chef i Energinet.dk.

Ude i 49 dage
På grund af vintervejret og høje bølger trak reparationen af kablet ud. Først 11. februar, efter 49 dage, var elnettene i Sverige og på Bornholm igen forbundet, så strøm kunne flyde frem og tilbage. Indtil da stod blandt andet det bornholmske kraftværk Østkraft for at levere strøm til øen.
 
Da kablet blev revet over juledag sidste år, fik dele af øen hurtigt strømmen tilbage, mens der først var lys i de sidste husstande efter midnat. 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.