Omfattende effektmåling af energiforskningsprogrammet ForskEL

Energiforskningsprogrammet ForskEL, der årligt formidler 130 mio. kr. til forskning og udvikling af nye miljøvenlige energiteknologier, har fået gennemført en effektmåling af projekterne fra 1998 til 2013.

​Energinet.dk har samarbejdet med Syddansk universitet (SDU) og Ph.d./Post Doc Nadika Bulathsinhala om at få gennemgået hundrede af gennemførte projekter over de 15 års virke for de PSO-finansierede energiforskningsprogrammer ForskEL og til dels ForskVE. ForskEL-programmet blev positivt evalueret i 2008-09 af Alexandra Instituttet. Den nye rapport handler om effektmåling af de gennemførte projekter.
 
Læs rapporten her (er på engelsk).
 
Rapporten indeholder en beskrivelse, kortlægning og evaluering af programmerne ForskEL og ForskVE fra 1998-2013. Det er første gang, at der er blevet lavet en grundig analyse af F&U-projekterne og en effektmåling af, hvad mange af projekterne har opnået.
Ph.d./Post Doc Nadika Bulathsinhala siger om resultatet:
 
Forksning og erhvervsliv går hånd i hånd
”Rapporten bidrager med en større forståelse af programmerne, og hvad offentligt støttede F&U-projekter kan tilføre forskning, udvikling og demonstration i den danske energisektor. Rapporten viser blandt andet, at der indgår et universitet i over halvdelen af de undersøgte projekter, hvilket kan betyde, at universiteterne spiller en stor rolle i energiforskning. Derudover viser rapporten at i 60 procent af projekterne er det en privat virksomhed, som er hovedansvarlig for projektet. Dette demonstrerer, at selvom der i mange af projekterne indgår et universitet, så inkluderer projekterne også private virksomheder. Endelig viser rapporten også det samlede ForskEL og ForskVE netværk af projektdeltagere, og hvordan de mange støttede aktører er forbundet med hinanden, og at netværket ændrer sig alt afhængigt af, hvilken innovationsfase projekterne er i.”
 
Energinet.dk’s Forsknings- og miljøchef, Kim Behnke glæder sig over rapportens resultater:
”Rapporten viser også, at størstedelen af projekterne i alt overvejende grad får opfyldte deres teknologiske mål, og at projekterne skabte teknologi, som var nyskabende. Det kombineret med at vi sammen med Aalborg Universitet gennem flere år har dokumenteret, at projekter og de udviklede teknologier lever op til formålet om udvikling af miljøvenlige teknologier, viser, at PSO-programmerne løfter en vigtig opgave i den danske klima- og energipolitik”.
 
For nærmere oplysninger kontakt, Forsknings- og miljøchef, Kim Behnke – kbe@energinet.dk     
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.