Dansk-norsk aftale om datahub

Energinet.dk’s DataHub blev sat i drift 1. marts, og norske Statnett skal også lave et centralt dataknudepunkt for alle informationer om elkundernes forbrug. Nu samarbejder selskaberne om mulig fælles dansk-norsk løsning.

​Norske Statnett har indgået en ”intentionsaftale” med Energinet.dk - de to selskaber har underskrevet et såkaldt ”letter of intent” – og undersøger nu muligheden for at lave et samarbejde om de to landes datahubber. Formålet er at analysere potentialet for et forpligtende samarbejde om udvikling og drift af datahub i både Danmark og Norge.

De nordiske regulatorer (NordREG) har af Nordisk Ministerråd fået til opgave at lave et fælles slutbrugermarked for el, med det mål at de nationale elmarkeder skal yderligere harmoniseres samt at sikre konkurrence på det nordiske elmarked. En integreret dansk-norsk datahubløsning vil være et effektivt middel til at skabe harmonisering i et fælles nordisk slutbrugermarked. Politiske myndigheder og regulatorer i både Danmark og Norge har opfordret Energinet.dk og Statnett til at samarbejde om datahub.

Både Energinet.dk og Statnett har fået til opgave at lave en datahub i de respektive lande. Energinet.dk’s DataHub gik i drift i marts 2013. Statnett har fået til opgave at sætte en datahub i drift i Norge inden oktober 2016. Formålet med datahubber er at videreudvikle slutbrugermarkedet for el ved at skabe mere enkle informationsveje, et neutralt dataknudepunkt og give mulighed for at lave nye og bedre produkter til elkunderne.

Det videre arbejde skal nu resultere i et beslutningsgrundlag om form og indhold af et muligt fremtidigt samarbejde. På baggrund af det skal de to selskaber beslutte sig for, om de vil gå videre med et egentligt forpligtende samarbejde. Et lignende samarbejde vil også kunne danne grundlag for et samarbejde med resten af Norden.

Statnett har udsendt samme meddelelse. Læs den her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.