Energinet.dk udbetaler ny støtte til biogas fra december

1. december 2013 træder nye støtteregler for biogas i kraft. Energinet.dk udbetaler fremover både pristillæg samt ny støtte til opgraderet og renset biogas til gasnettet. Pengene udbetales første gang med decemberafregning.

​Energinet.dk udbetaler fra 1. december 2013 nye pristillæg til biogas. Eksempelvis får værker, der producerer el af biogas, en højere pris, end de får i dag.
Samtidigt træder en ny støtteordning til opgraderet og renset biogas, der sendes ud i naturgasnettet og bygasnettet, i kraft.
I begge tilfælde udbetales pengene med decemberafregningen, og den første måneds støtte udbetales dermed i januar.
 
Den forhøjede støtte er en del af Folketingets energiaftale, der blev endeligt vedtaget i juni 2012. Energistyrelsen har i dag meddelt, at EU nu har godkendt den forhøjede statsstøtte.
 
Læs Energistyrelsens pressemeddelelse her.
 
Pristillæg: Højere pris for biogas
Der er lige nu 158 biogasværker, der fremover kan få det forhøjede pristillæg.  Værker, der udelukkende producerer el af biogas, får i dag 80,2 øre per kilowatttime strøm, mens værker, der bruger både biogas og andet brændsel, får 43,6 øre per kWh. Det nye pristillæg forøger beløbene med 36 øre per kWh.
Biogasproducenterne kan også få pristillægget, hvis de producerer biogas til transportbranchen eller procesindustri. Det er dog kun muligt at få pristillægget for en af de to kategorier på samme tid.
Energinet.dk sender i løbet af december brev til de berørte elproducenter med uddybende oplysninger og krav.
 
Ny støtte: Opgradering af gas til nettet
Fremover er det også muligt at få støtte til biogas, der bliver opgraderet og sendt ud i naturgasnettet, og renset biogas, der bliver sendt ud bygasnettet.
Ansøgning skal ske via Energinet.dk’s hjemmeside og kan foregå fra 9. december 2013. Det er ejerne af opgraderingsanlæg, der leverer gas til naturgasnettet, og ejere af renseanlæg, der leverer til bygasnettet, der er støtteberettigede.
Støtten består af 3 dele:
1. Et tillæg på 79,9 DKK/GJ (Beløbet er gældende i 2013 og indeksreguleres hvert år)
2. Et tillæg på 21,7 DKK/GJ, der reguleres i forhold til naturgasprisen.
3. Et tillæg på 10 DKK/GJ, der nedsættes årligt med 2 DKK/GJ fra 01.01.2016 og ophører med udgangen af 2019.
 
Regler for opgraderet biogas og renset biogas bliver sendt til information i markedet og vil være gældende, når bekendtgørelsen træder i kraft.
De første støttepenge til godkendte støttemodtagere vil blive udbetalt den 25. januar 2014 med tilbagevirkende kraft fra den 1. december 2013, såfremt der indsendes målinger af produktionen for december måned inden den 6. arbejdsdag i januar måned 2014.
Målingerne af opgraderet biogas, der tilføres naturgasnettet, bliver indrapporteret via det netselskab, hvor det opgraderede biogas tilføres gasnettet. Måleoperatøren for renseanlægget kan indrapporterer målingerne til Energinet.dk via en online målerportal.
 
Støtten til biogas kommer fra PSO-midlerne – Public Service Obligation, der går til at fremme vedvarende energi. Ligesom PSO på elområdet bliver den på gasområdet opkrævet hos de enkelte gasforbrugere. Det betyder, at alle forbrugere, der er tilkoblet naturgasnettet eller et bygasnet, er med til at betale over deres gasregning. Energinet.dk viderekanaliserer pengene til de støtteberettigede anlægsejere.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.