Ingen kapacitet på årsauktion af kapacitet fra Jylland til Tyskland

Der sælges ingen årskapacitet på forbindelsen i sydgående fra Jylland til Tyskland i 2014. Til gengæld øges den udbudte mængde af månedskapacitet. Samtidig åbnes der for køb af års- og månedskapacitet fra Sjælland til Tyskland.

​Mulighederne for at købe rettigheder til på lang sigt at eksportere strøm på den jysk-tyske højspændingsforbindelse bliver mindre i sydgående retning. Det står klart, efter at forberedelse af auktionen over års- og månedskapaciteten, hvor aktører kan sikre sig plads på forbindelsen, er afsluttet.


Den kraftige udbygning af vind- og solenergi i Nordtyskland sammenholdt med, at der arbejdes med at udbygge og vedligeholde elnettet betyder, at det ikke er muligt at garantere årskontrakter på forbindelsen fra Jylland til Tyskland. Konsekvensen bliver derfor, at der ikke bliver mulighed for at købe årskapacitet til Tyskland over landegrænsen. Sidste år blev der udbudt 100 MW.  Til gengæld bliver der mere kapacitet på de månedlige auktioner, da udbuddet forventes at stige fra 100 MW til 150 MW.

 
- Det er selvfølgelig en udfordrende situation for mange aktører i elbranchen, at infrastrukturen i Europa skal udbygges til at kunne transportere de stigende mængder vedvarende energi. I Energinet.dk gør vi, hvad vi kan, for at løse problemerne på de bedst mulige måder, siger Klaus Thostrup, markedschef i Energinet.dk’s eldivision.
 
Han understreger, at al den frie kapacitet på forbindelsen mellem Jylland og Nordtyskland stadig vil blive givet til den daglige markedskobling. 

- Og selv om der er udfordringer, er vi tilfredse med, at der i hele Europa er fokus på, at bedre infrastrukturen er nøglen til at sikre den nødvendige konkurrence på elmarkedet og en effektiv indpasning af vedvarende energi, siger han.
 
Uændret kapacitet nordpå
Mulighederne for at købe års- og månedskapacitet i nordgående retning er uændret, her holdes kapaciteterne konstante. Auktionerne ændrer dermed ikke ved mulighederne for, at Danmark kan importere strøm sydfra, eksempelvis på vindstille dage, hvor vindmølleproduktionen er lav.
 
Selv om der er udfordringer på forbindelsen over landegrænsen, stiger den samlede mulighed for at købe års-og månedskapacitet fra Danmark til Tyskland. Det skyldes, at der åbnes for at købe års- og månedskapacitet på Kontek-kablet, der forbinder Sjælland og Tyskland. Her vil der blive solgt 120 MW på både års- og månedsauktionerne.
                                                                                                               
Samtidig bliver Skagerrak 4-forbindelsen til Norge færdig i 2014 og bidrager med yderligere 700 MW kapacitet ud af landet.
 
Samlet set er kapaciteten på udlandsforbindelserne større end det samlede danske forbrug og den samlede danske produktionskapacitet – selv i ”peaksituationer”, hvor strømforbruget eller produktionen er højest.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.