Engrosmodellen udskydes til 1. oktober 2015

Klima-, energi- og bygningsministeren orienterede den 17. december Folketinget om, at det er besluttet at udskyde engrosmodellen til 1. oktober 2015.

​Det har vist sig, at opgaven med at implementere engrosmodellen er mere kompleks end først antaget. På baggrund af en sonderende analyse foretaget af Energistyrelsen, Dansk Energi og Energinet.dk har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i samråd med forligskredsen besluttet at udskyde implementeringen af engrosmodellen til oktober 2015. En eventuel ændret forsyningspligtregulering vil ligeledes få virkning fra dette tidspunkt.

Energinet.dk udsender i dag en orientering til relevante aktører. Endvidere vil Energinet.dk snarest udsende et nyhedsbrev med flere detaljer. Find link til nyhedsbrevene i højre side.

Engrosmodellen blev vedtaget af Folketinget i juni 2012 med planlagt idriftsættelse 1. oktober 2014. Engrosmodellen indebærer en ændret opgavefordeling mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Som følge af engrosmodellen vil elhandelsvirksomhederne fremover overtage hele kundekontakten, og netvirksomhederne vil overgå til at blive engrosleverandører af netydelser. Dermed vil forbrugeren kun modtage én samlet elregning.
 
Selv om ministeren fortæller, at engrosmodellen er udsat, så kræver dette en lovændring. Det vil ske i forbindelse med det lovforslag om en ændring af elforsyningsloven vedrørende forsyningspligtreguleringen, som forventes fremsat i starten af 2014.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.