Energinet.dk har godkendt business case for Cobra-kabel

Danske Energinet.dk og hollandske TenneT undersøger mulighederne for at lave fælles elforbindelse mellem de to lande. Energinet.dk har sendt ansøgning til den danske klima-, energi- og bygningsminister.

​En elforbindelse mellem Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland vil være en økonomisk gevinst for Danmark. Det viser den business case, som Energinet.dk har lavet for et ca. 300 km langt søkabel mellem de to lande. Business casen er godkendt af Energinet.dk’s bestyrelse, og ansøgningen om at bygge det såkaldte Cobra-kabel er sendt til den danske klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard. Energinet.dk forventer godkendelse i maj.

Før et kabel kan blive rullet ud, skal begge lande godkende og skaffe miljø- og plantilladelser.

Et Cobra-kabel vil øge konkurrencen og ikke bare gavne Danmark og Holland, men hele regionen.
 
- I Danmark vil det give handelsgevinster til danske kraftværker, kraftvarmeværker og vindmølleejere, fordi de får mulighed for at sælge mere strøm til et højprisområde. Det vil gavne deres forretning. Den gevinst mere end opvejer prisen ved at bygge kablet. Så samlet set vil kablet gavne samfundsøkonomien, siger Dorthe Vinther, udviklingsdirektør i Energinet.dk
 
EU har givet tilsagn om at støtte forbindelsen med 86,5 millioner euro, cirka 645 millioner kroner. Det samlede budget for forbindelsen er vurderet til cirka 4,5 milliarder kroner.
 
Hvis Cobra-kablet bliver en realitet, kan det være i drift i 2019. Regningen vil blive delt ligeligt mellem de to lande, og i Danmark vil kablet blive betalt ved at elforbrugernes nettarif til Energinet.dk vil stige med 0,3 øre per kilo watt time – ifølge de foreløbige budgetter.
 
- Ud over at et Cobra-kablet samlet set vil være en økonomisk gevinst, vil endnu en forbindelse til et naboland hjælpe med på længere sigt at sikre forsyningssikkerheden. Vi kan importere strøm, når vindmøllerne står stille herhjemme, og omvendt, siger Dorthe Vinther og forklarer, at udlandsforbindelser dels er med til at skabe et stort og grænseoverskridende elmarked dels fremme vedvarende energi, fordi mere vindenergi kan integreres i energisystemerne.
 
Arbejdet med at undersøge mulighederne for et Cobra-kabel begyndte i 2008. Energinet.dk har i forvejen flere forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. Udlandsforbindelser bliver kun bygget, hvis de samlet set gavner samfundsøkonomien.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.