Energinet.dk sænker gastarifferne

Fra den 1. oktober 2014 sænker Energinet.dk tarifferne på både transport af gas og kapacitets- og mængdebetalingen.

Det betyder, at tarifferne overordnet set for gasåret 2014-15 sænkes med minimum 11% i forhold til dette gasår. Det er et fald på 56% siden gasåret 2005-06, hvor Energinet.dk blev operatør af gastransmissionssystemet.
 
Hvorfor kan Energinet.dk sænke tarifferne?
De øjeblikkeligt lave transporttariffer skyldes i overvejende grad tilbageførsel af overdækning akkumuleret i tidligere år, som svarer til knap 50% af omkostningsbasen.
 
Tilbageførsel af overdækning forventes tilendebragt fra gasåret 2016-17, hvorefter priserne vil stige i takt med markedsudviklingen. De gældende prisstrukturer er fastsat efter en tarifmetode, som vil blive revideret i 2014 med henblik på at træde i kraft fra gasåret 2015-16.
 
Årskapacitet udbydes til salg via auktion på PRISMA
Annonceringen af de nye tariffer allerede nu giver transportkunderne mulighed for at regne på de årsaftaler, som bliver udbudt til salg via auktioner for årskapacitet på kapacitetsbooking platformen PRISMA. Auktionen over uafbrydelig kapacitet afholdes den 3. marts 2014.
 
Læs mere:

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.