Overskydende vindkraft bliver til grøn gas i Avedøre

Brint lavet af overskydende vindkraft omdanner biogas fra spildevandsslam til grøn naturgas. Ny dansk energisatsning til ca. 100 millioner kroner viser, hvordan fremtidens energisystem kan sammentænkes.

​Spildevandsslam og overskydende vindmøllestrøm bliver nu til grøn gas i Avedøre.

Projektet ”Power-to-Gas BioCat2” har i dag fået 27,6 millioner kroner fra forskningspuljen ForskEL, og sammen med et søsterprojekt på Renseanlæg Avedøre bliver et samlet demonstrationsanlæg i international klasse nu ført ud i livet.

De to projekter, der inklusiv egenfinansieringen, løber op i ca. 100 millioner kroner, skal demonstrere, hvordan biogas og el bliver til metan. Kontrakten med firmaet Electrochaea.dk ApS og konsortiet bag blev underskrevet i Energinet.dk’s hovedsæde ved Fredericia.

- Vi får nu endelig skabt koblingen mellem Danmarks rigelige mængder vindkraft og produktion af miljøvenlig gas til det danske gasnet. Sammentænkning er en helt nødvendig brik, når vi skal omstille energisystemerne og på langt sigt udfase kul, olie og naturgassystem, siger Kim Behnke, forsknings- og miljøchef i Energinet.dk.

Rigeligt vind skal lagres som brint og grøn gas
Væksten i vindkraft i Danmark har nået et niveau, hvor hele Danmarks elforbrug i mange timer dækkes af vind. I december kom hele 55 procent af det samlede danske elforbrug fra vind, og flere dage var der over 130 procent dækning.
Der er brug for flere grønne energikilder til at sikre danskerne stabil forsyning af el- og varme, når det ikke blæser, og de mange danske kraftvarmeværker kan uden problemer anvende gas fra grønne kilder.

På Renseanlæg Avedøre laver Electrochaea nu et 1 MW elektrolyseanlæg, hvor strøm fra vindkraft og vand omdannes til brint. Brint anvendes til opgradering af biogas, inden det sendes ud i naturgasnettet.
Renseanlægget i Avedøre laver biogassen fra forrådnelse af spildevandsslam. Men da biogas udover metan også indeholder CO2, kan det ikke sendes ud til de danske gaskunder gennem naturgasnettet. Men en ny biologisk proces, hvor mikroorganismer og brint omdanner CO2 til metan, opgraderer biogassen.

Samtidig tester søsterprojektet en ny teknologi til kemisk opgradering af biogas. Overskydende CO2 fra denne proces kan også omdannes til metan i P2G BioCat projektet.

Teknologien er testet på Foulum

Teknologien fra Electrochaea er allerede blevet dokumenteret og afprøvet på Foulum testcenter under Aarhus Universitet og har leveret imponerende resultater for effektiv opgradering af biogas.

Elektrolyseanlægget kommer fra firmaet Hydrogenics, og driften vil blive budt ind i markedet for balancering i elsystemet af NEAS Energy. Det vil sikre en optimal udnyttelse af vindkraften. Den opgraderede metan leveres til det lokale HMN gasnet og handles af HMN Gashandel på almindelige vilkår, og Ole Albæk Pedersen, adm. direktør HMN Gashandel A/S, er glad for at være med i et projekt, der kombinerer brint fra overskydende vind og overskydende CO2 fra biogas og giver mere grøn gas til selskabets forbrugere.

- Vi tror på, at vejen frem vil bestå i at udnytte de forskellige energisystemers stærke sider, herunder naturgasnettets store eksisterende fleksibilitet og kapacitet, som allerede er betalt, siger han.

I projektet indgår desuden Insero Business Services, og Audi fra Tyskland planlægger at deltage.
P2G BioCat projekt koster cirka 50 millioner kroner – de resterende penge kommer fra Electrochaea og konsortiet bag.

Søsterprojekt, der demonstrer ny teknologi for biogasopgradering, koster cirka 45 millioner kroner og er ledet af HMN. Det har netop modtaget cirka 20 mio. kr. fra Energistyrelsens EUDP-program (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Det er ventet, at projekterne i Avedøre vil tiltrække mange gæster, der vil se en af fremtidens grønne energiløsninger.

- De to projekter vil til sammen lave ét stort sammenhængende demonstrationsanlæg i international klasse, og det vil levere kvalificerede bud på morgendagens P2G løsninger, siger Kim Behnke, Energinet.dk.

På Renseanlæg Avedøre glæder teknisk direktør Jens M. Prisum, Vores Rens A/S sig over at blive vært for demonstrationsanlægget.

- Som led i at gøre vore renseanlæg CO2-neutrale, har vi en målsætning om at øge vores produktion af biogas væsentligt i de kommende år. Vi er derfor meget stolte af at medvirke i dette spændende projekt og glæder os til at implementere resultaterne på Renseanlæg Avedøre og vore andre anlæg, siger han.

 

Topbilled: Administrerende direktør i Energinet.dk, Peder Ø. Andreasen, og administrerende direktør i Electrochaea, Mich Hein, underskriver kontrakten. Alle fotos: Torben Skøtt


Kontaktoplysninger:
Energinet.dk: Kim Behnke, forsknings- og miljøchef, mobil: 23 33 86 08,  kbe@energinet.dk
Electrochaea: Dominic Hofstetter, VP of Business Development, mobil: +41 79 686 17 27, dh@electrochaea.com.
HMN Gashandel: Ole Albæk Pedersen, adm. direktør, telefon: 62 25 99 01, oap@naturgas.dk 
Renseanlæg Avedøre: Jens M. Prisum, teknisk direktør, Vores Rens, mobil: 21 42 12 42, jmp@spvand.dk
Kim Behnke, Energinet.dk
Ole Albæk Pedersen, HMN Gashandel

Dominic Hofstetter, Electrochaea.


 
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.