Energinet.dk inviterer til workshop om analyseforudsætninger

En gang årligt opdaterer Energinet.dk de forudsætninger, der ligger til grund for analyser, prognoser mv. Workshop 13. marts i Ballerup.

Hvor meget kommer vindkraft de næste år til at fylde i energisystemet?
Hvad er prognoserne for danskernes el- og gasforbrug?
Hvor hurtigt skrider Energinet.dk’s arbejde med at forbinde det danske energisystem tættere med el- og gasnet i nabolandene frem?
Hvilke metoder ligger til grund for Energinet.dk's analyser og business cases?
Disse og mange andre spørgsmål er der mulighed for at få svar på, når Energinet.dk 13. marts holder workshop for energibranchen.
 
En gang årligt opdaterer Energinet.dk de forudsætninger, der ligger til grund for analyser af projekter, el- og gassystemet og omhandler blandt andet forventningerne om den fremtidige vindkapacitet, udviklingen i elforbruget, status for udlandsforbindelser, gasforbrug og udbygninger osv.
Inden offentliggørelsen i april/maj er der mulighed for at se, diskutere og kommentere forudsætningerne.
 
På workshoppen vil Energinet.dk også præsentere sine analysemetoder og give indblik i de modeller, der ligger til grund.
 
Du kan se dagsorden og læse mere her.
 
Tilmelding skal sendes til Christoffer Rasch på CHR@energinet.dk

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.