Danskernes elforbrug gav større CO2-udledning i 2013

Trods en stigning i produktionen fra vindmøller på knap otte procent gav øget produktion fra danske kulkraftværker og import af el fra Tyskland sidste år en højere CO2-udledningen ved elforbrug.


Elforbruget fra en typisk dansk husstand udledte sidste år mere CO2 end året før. Hvor en husstand i 2012 udledte 1.211 kg CO2, udledte den  1.507 kg sidste år. (Baseret på et elforbrug på 4.000 kWh)

Det viser den årlige miljødeklaration, Energinet.dk i dag, fredag, offentliggør.

Stigningen kommer til trods for at elproduktionen fra vindmøller sidste år steg med ca. otte procent og dermed gav mere vind i stikkontakterne.
2012 var dog et år med historisk lav CO2-udledning, så 2013-udledningen er stadig blandt de laveste de sidste ti år og på samme niveau som 2011. I 2012 var der stor import af el fra de nordiske lande, og den store mængde strøm fra bl.a. vandkraftværker og atomkraftværker blev i 2013 delvist erstattet af større import af el fra Tyskland og højere produktion fra centrale kraftværker i Danmark. Den større produktion fra danske kraftværker er primært sket med kul som brændsel, hvilket er en af årsagerne til, at CO2-udledningen stiger.

Det blæste en lille smule mindre i 2013 end i 2012 (indeks 93,4 mod 101,7), til gengæld har der været en større installeret effekt i 2013 (primært Anholt havvindmøllepark), hvilket totalt set giver en stigning i elproduktionen fra vindmøller.

Gå til deklarationen her.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.