Energinet.dk offentliggør Årsrapport 2013

I 2013 var Energinet.dk’s omsætning i lighed med i 2012 på DKK 9,8 mia. Årets resultat efter skat er på DKK 37 mio. mod DKK 261 mio. i 2012.

​Energinet.dk kan ikke dokumentere sin værdiskabelse gennem årsregnskabets bundlinje. Virksomhedens økonomi er baseret på et hvile i sig selv-princip, som kun giver mulighed for at indregne afholdte omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen. Energinet.dk’s afkast leveres til samfundet i form af høj forsyningssikkerhed på el- og gasområdet og bidrag til en effektiv grøn omstilling af det danske energisystem.

I de senere år har Energinet.dk realiseret markante resultater i effektiviseringen af driften af el- og gassystemet, og i 2013 dokumenterede en uafhængig analyse, at Energinet.dk har forbedret sin effektivitet og nu ligger i toppen blandt europæiske eltransmissionsvirksomheder. Mens omkostningsprocenten - dvs. driftsomkostningerne i forhold til anlægsværdien - i 2009 var på 4,2 pct., var den i 2013 på 2,5 pct. Samtidig ligger Energinet.dk også i Europas top, når det gælder virksomhedens kerneopgave: el- og gasforsyningssikkerhed.

Energinet.dk investerer i disse år massivt i en effektiv og sikker el- og gasforsyning. På gasområdet har Energinet.dk udvidet transmissionsnettet mod Tyskland og dermed muliggjort sikkerhed for gasforsyningen, når gasreserverne i den danske del af Nordsøen klinger af. Også på elområdet arbejder Energinet.dk med at forstærke såvel det interne transmissionsnet som elforbindelserne til udlandet for at fastholde en høj forsyningssikkerhed og et velfungerende marked i takt med, at bl.a. vindmøller overtager en større andel af den samlede elproduktion.

Årsrapporten er behandlet af Energinet.dk’s bestyrelse den 5. marts 2014 og forelægges virksomhedens ejer, klima-, energi- og bygningsministeren til godkendelse samt Energinet.dk’s interessentforum til udtalelse.
 
Årsrapporten kan hentes her.
 
Energinet.dk’s 2013-afrapportering på CSR-området kan findes her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.